Zarządzanie oświetleniem

Zarządzanie oświetleniem
  • Ogólne właściwości

    Rozwiązanie CAREL dla potrzeb kontrolowania i monitorowania oświetlenia i urządzeń nie związanych z żywnością składa się z kompletnej gamy urządzeń zaprojektowanych by znacząco obniżać straty energii, pozwalając użytkownikom końcowym ograniczać ponoszone koszty. Częścią rozwiązania jest kontroler pChrono do zarządzania oświetleniem i urządzeniami nieżywnościowymi t.j. takie jak wyciągi powietrza, kurtyny powietrzne, automaty sprzedające itd. Pozostałe rozwiązania, jak bezprzewodowe źródła zasilania sprawiają, że system jest bardziej elastyczny podnosząc jego użyteczność i rozszerzając zakres jego zastosowań.