CRAC

CRAC
 
 • Ogólne właściwości

  Najpowszechniej stosowane systemy kontroli temperatury i wilgotności w centrach danych to jednostki CRAC (Computer Room Air Conditioners), znane także jako CCU (Close Control Units – jednostki zamkniętego obiegu). Jednostki CRAC instalowane są normalnie na obrzeżach serwerowni lub w ich pobliżu i wykorzystują podniesiona podłogę by generować zimne powietrze z pomocą obwodu chłodzącego lub zasilanych wodą wymienników ciepła w postaci chillerów by pochłaniać ciepło wytwarzane przez sprzęt elektroniczny; te jednostki często nazywane są właśnie jednostkami „obwodowymi”. W nowoczesnych centrach danych, z powodu rozkładu urządzeń w układzie „ciepłe i zimne rzędy” stosuje się jednostki „wewnątrz rzędowe” instalowane bezpośrednio pomiędzy serwerami dla bardziej lokalnego chłodzenia, idealne dla dużych obciążeń cieplnych. Ze względu na wymaganą wysoką wydajność chłodzenia, nawet do 20 razy wyższą niż w zastosowaniach standardowych, preferowane są tu technologie energooszczędne.

  Chłodzenie może także wysuszać powietrze, dlatego często jednostki CRAC wyposażone są w nawilżacze by przywracać poziom wilgotności do odpowiedniego poziomu i ograniczać ryzyko wyładowań elektrostatycznych. Ogólnie, jednostki te pracują w nienadzorowanych miejscach z ograniczonym dopływem świeżego powietrza, więc osuszanie powietrza powoduje niepotrzebne zużycie energii czułego systemu chłodzenia i wymaga dodatkowej pracy nawilżacza: czasami osuszanie wykorzystuje się w systemach znajdujących się w wilgotnym otoczeniu.

  Postępujące innowacje w tej dziedzinie wymagają opracowywania nowych jednostek i zaawansowanych funkcji; większość jednostek CRAC jest też w stanie komunikować się między sobą by zapewnić synergię działania i redundantność i często współdzielą dane (alarmy, stany, odczyty czujników…). 

 • Więcej

  Rozwiązania dla centrów danych mają charakter kluczowy i muszą spełniać szczególne wymagania, inne niż w przypadku tradycyjnych systemów klimatyzacji dla potrzeb zapewniania komfortu.

  • Optymalizacja wymiarów systemu jest niezbędna by zapewnić odpowiednią ilość miejsca na sprzęt komputerowy
  • Wysoka zdolność kontroli współczynnika S/T dla zarządzania parowaniem w jednostkach DX
  • Niezawodność (24/7) zapewniająca ciągłość pracy i zastosowanie pewnych technologii i systemów redundantnych
  • Wysoce wydajne i energooszczędne technologie
  • Elastyczne zastosowania kontrolerów programowalnych
  • Szeroki zakres łączności z jednym lub kilkoma systemami automatyki budynków BMS jak i komunikacja i logika rozproszona pomiędzy jednostkami.
   
   
 

Dokumentacja

Handlowa
 • Success Story
  Kod Opis Język Data * Wersja
  +402200120 EEV installation for TELECOM Italia- Analysis of energy savings in an air-conditioning system using chillers at the Mestre telephone exchange (VE) ENG  01/03/2006 1.0
 • Brochure
  Kod Opis Język Data * Wersja
  +3000054ZH 数据中心节能解决方案 CHI  11/10/2016 2.0
  +3000054DE Energiesparlösungen für Rechenzentren GER  11/10/2016 2.0
  +3000054FR Solutions permettant d'économiser l'énergie dans les centres de données FRE  11/10/2016 2.0
  +3000054EN Energy saving solutions for data centers ENG  11/10/2016 2.0