« Powrót

Pierwszy cykl Roadshows został pomyślnie zakończony.

06/10/2018

Pierwszy cykl Roadshows został pomyślnie zakończony.

Pierwszy cykl Roadshows został pomyślnie zakończony.

Po przedstawieniu pozytywnych wyników z pierwszego semestru 2018 r. W dniu 7 września kierownictwo wyższego szczebla rozpoczęło intensywną serię inicjatyw w zakresie komunikacji finansowej, opartych głównie na formacie Roadshow, tj. Udanie się do części najważniejszych europejskich centrów finansowych, aby zapoznać się z różnymi funduszami inwestycyjnymi: spotkania koncentrowały się na wyjaśnieniu głównych atutów Grupy tym, którzy byli już akcjonariuszami, oraz zaprezentowaniu Carel tym, którzy nie mieli okazji spotkać się z firmą podczas IPO.


Odwiedzone centra finansowe obejmowały Mediolan, Londyn, Paryż i Frankfurt,  na spotkaniu menedżerskim uczestniczyło ponad 50 graczy finansowych.


Inicjatywy będą kontynuowane w ciągu następnych kilku miesięcy: firma będzie uczestniczyć w wydarzeniu zorganizowanym przez Banca IFIS i Mediobanca "Jeden dzień w Wenecji", który odbędzie się 23 listopada w stolicy regionu Veneto, a także kolejna seria ważnych spotkań mających na celu podtrzymanie zainteresowania rynkowego Grupą.

 

 

Najnowsze aktualności