Czyste pomieszczenia

Czyste pomieszczenia
 
 • Ogólne właściwości

   

  Wilgotność względna to jeden z parametrów określających standardowe warunki pracy w pomieszczeniach czystych.

  Jest kilka powodów, dla których wymagana jest precyzyjna kontrola wilgotności; w niektórych przypadkach tolerancja wynosi jedynie 1%.

  Utrzymywanie wilgotności względnej w zakresie, na przykład, 40% - 60%, zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii i innych zanieczyszczeń biologicznych (jak wirusy, grzyby, pleśń i roztocza). Ponadto minimalizuje ryzyko niebezpiecznych wyładowań elektrycznych, mogących uszkadzać komponenty elektroniczne.

  Nie mniej istotny jest fakt, że wilgotność względna wpływa także na prędkość zachodzenia wielu reakcji chemicznych, łącznie z korozją i utlenianiem. Ma ona także znaczący wpływ na lepkość, a więc i na urabialność, niektórych materiałów. Zatem ścisła kontrola wilgotności oznacza lepszą kontrolę nad przeprowadzanymi procesami. Utrzymywanie wilgotności względnej w pomieszczeniach w zakresie 40% - 60% zapewnia także komfort a co za tym idzie poprawia produktywność. Wyższe wartości mogą powodować dyskomfort, a niższe prowadzić do zapaleń błon śluzowych i pękania skóry.

  CAREL oferuje kompletne rozwiązania dla instalacji w pomieszczeniach czystych: do modułowych kontrolerów programowalnych po nawilżacze, razem z wszystkimi akcesoriami niezbędnymi by zapewnić wysoki zakres integracji, łącznie z kompletnym systemem nadzoru. To wszystko gwarantuje niezawodność, precyzję i maksymalną oszczędność energii.

  CAREL oferuje szeroką gamę nawilżaczy parowych, o różnej wydajności, cechach o trybach pracy: modele grzałkowe, z elektrodami izotermicznymi czy gazowe, razem z kompletnym zestawem akcesoriów dla zastosowań w centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych.  W szczególności, model z grzałką elektryczną gwarantuje precyzję do  ±1% wilgotności względnej, co jest limitem dla pomieszczeń czystych. Ponadto, dostępny jest też szeroki wybór nawilżaczy adiabatycznych, których zalety to aktywne udział w kontrolowaniu temperatury, poprzez „absorbowanie” .

 • Więcej

  CAREL zapewnia kompletne rozwiazania dla kontroli warnków temperatury nawilżania w sterylnych pomieszczeniach, gwarantuje precyzyjne nawilżanie z maksymanlą oszczędnością energii i zachowaniem higieniczności. 
  Kontrola temperatury i wilgotności umożliwia:
  • Wysoka dokładność: od ±1% przy względnej kontroli nawilżania;
  • Redundancy: dla zapewnienia ciągłosci działania;
  • Maksymalna higieniczność: również certyfikowana dla nawilżania adiabatycznego;
  • Chłodzenie adiabatyczne: możliwośc wykorzystania chłodzenia adiabatycznego dla schładzania otoczenia;
 

Dokumentacja

Handlowa
 • Brochure
  Kod Opis Język Data * Wersja
  +3000059IT camere bianche: controllo dell’umidità e regolazione della CTA ITA  20/03/2013 1.0
  +3000059FR Salles propres: Régulation de l’humidité et régulation des CTA FRE  20/03/2013 1.0
  +3000059EN cleanrooms humidity and AHU control solutions ENG  20/03/2013 1.0
  +3000059DE Reinräume Feuchteregelung und Klimatechnik GER  20/03/2013 1.0