Kontrola jednostek i systemów

CAREL oferuje wydajne i energooszczędne rozwiązania dla celów kontroli dużych jednostek i systemów takich jak zespoły sprężarek, chłodnie i centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne.