CAREL i zrównoważony rozwój

Polityka zarządzania firmą CAREL

Zgodnie z Misją CAREL, będąc po tej samej stronie co Klienci, stale udoskonalamy produkty i usługi, w pełni przestrzegając ogólnych zgodności, w celu wspierania zrównoważonego wzrostu na całym świecie poprzez szczupłą organizację zbudowaną przez świadomych ludzi.


specting overall com

CAREL zawsze uznawał znaczenie zrównoważonego rozwoju i stosował tę zasadę w całym swoim łańcuchu produkcyjnym. Koncentracja na środowisku jest nieodłączną częścią działalności firmy i ciągłym zaangażowaniem, co pozwala jej z ufnością patrzeć w przyszłość naszej planety.

Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy CAREL łączy potrzeby środowiskowe, zgodnie z przepisami lokalnymi i międzynarodowymi, z systemem wartości i obowiązków. Zaangażowanie CAREL przekłada się na zgodność ze standardami i przepisami we wszystkich jej zakładach, zgodnie z odpowiednimi działaniami i najlepszymi praktykami.

 

ESG

W celu zebrania, opracowania i podsumowania wszystkich bodźców ESG (Environment, Social and Governance) pochodzących od referencyjnych interesariuszy, utworzono wielofunkcyjny zespół. Czytaj więcej:

Quality

Produkty CAREL są zgodne z krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. W szczególności produkty CAREL posiadają w Europie znak CE, potwierdzający ich zgodność z unijnymi wymogami bezpieczeństwa. Czytaj więcej:

Lean

CAREL przyjął filozofię Lean, koncepcję opartą na ciągłym doskonaleniu w celu zwiększenia wartości dla klientów i ograniczenia ilości odpadów.  Czytaj więcej

Research and development

CAREL zawsze stawiał badania i rozwój w centrum swojej działalności, aby utrzymać pozycję lidera w niszach rynku HVAC/R, zapewnić sobie przewagę konkurencyjną i dostarczyć klientom innowacyjne technologicznie rozwiązania po konkurencyjnych cenach. Czytaj więcej

Laboratories

Innowacje technologiczne są wynikiem ciągłego dialogu pomiędzy różnymi obszarami zaangażowanymi w rozwój produktu. Czytaj więcej

Energy efficiency

Zwiększona wydajność systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych firmy CAREL jest jednym z jej kamieni węgielnych. Oprócz przejścia w kierunku systemów mniej energochłonnych, CAREL zwraca również szczególną uwagę na ich zasilanie. Czytaj więcej

Natural refrigerants

Wpływ tradycyjnych czynników chłodniczych na środowisko i ich zakaz w niektórych obszarach geograficznych sprawił, że dla CAREL sprawą fundamentalną jest stosowanie naturalnych czynników chłodniczych o niskim wpływie na środowisko. Czytaj więcej

Environmental protection

CAREL i wszyscy jej pracownicy postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, wykonując swoje obowiązki w zakresie ochrony środowiska, zmniejszania zanieczyszczeń i przyczyniania się do osiągania wzorowych wyników w tym sektorze. Czytaj więcej

red packaging

Wydajność jest kluczowym elementem rozwiązań CAREL: jest zarówno celem, jak i metodą. Ponieważ dla nas efektywność nie oznacza tylko oszczędzania energii. To także wartość dodana dla biznesów naszych klientów, precyzja i dbałość o zasoby. Czytaj więcej

Health and safety

CAREL chroni i promuje zdrowie i bezpieczeństwo pracowników (w tym pracowników w łańcuchu dostaw), przyjmując środki zapobiegawcze i szerząc wewnętrzną kulturę najwyższego poszanowania obowiązujących wymogów prawnych. Czytaj więcej

Supply chain management

W 2018 roku grupa współpracowała z 555 dostawcami, z których pod względem obrotów 71% wolumenu zakupów stanowili producenci, a pozostałe 29% stanowili dystrybutorzy. RCzytaj więcej

Food safety

Systemy kontroli CAREL posiadają certyfikat HACCP International w zakresie bezpieczeństwa żywności w powiązanych procesach. Nie chodzi tu o dostosowanie się do przepisów, ale o dobrowolną certyfikację jakości. Czytaj więcej

Certification

 

Lista certyfikatów zatwierdzonych dla centrali CAREL INDUSTRIES i pozostałych zakładów produkcyjnych. Czytaj więcej

CAREL and Sustainability - script