Bezpieczeństwo żywności

Food Safety, HACCP

Systemy kontroli CAREL posiadają międzynarodowe certyfikaty HACCP zapewniające bezpieczeństwo żywności i procesów z nią związanych. Nie jest to kwestia dostosowywania się do przepisów prawa a raczej nieobowiązkowy certyfikat jakości. Wartość dodana wykraczająca poza standardy wymagane przez regulacje prawne, która stawia rozwiązania CAREL na czele w dziedzinie bezpieczeństwa. Ten certyfikat to gwarancja dla producentów, dystrybutorów i klientów.

Witryny chłodnicze i chłodnie to dwie symboliczne przestrznie dla bezpieczeństwa żywności. Kwestią blisko powiązaną jest trwałość w łańcuchu chłodzenia. Potencjalne zagrożenia dla żywności pod względem czasu przechowywania jak temperatury, które są za wysokie, za niskie lub nieoptymalna wilgotność względna, mogą być mierzone i monitorowane w takich otoczeniach. Właśnie w tym miejscu systemy CAREL gwarantują niezawodność i dokładności pomiarów u źródła, stanowiąc cenne narzędzie zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności: im mniejsza presja na produkty tym lepsze warunki przechowywania. Żywność dłużej zachowuje świeżość i wszystkie organoleptyczne właściwości.

CAREL oferuje zarówno rozwiązania point-to-point pośród najbardziej wydajnych rozwiązań dostępnych na rynku i rozwiązanie globalne wieńczące gamę produktów. Gwarantujemy lepszą konserwację żywności i oszczędność energii. Koszty są ograniczane a żywność może być przechowywana dłużej.

Trwałość w łańcuchu chłodniczym

Zmarnowana żywność to strata pieniędzy jak i przykład niezrównoważonego działania.

Myślenie o przechowywaniu żywności oznacza myślenie odpowiedzialne, związane z unikaniem zachowań szkodliwych pod względem energii globalnej. To ekologiczne podejście do zarządzania materiałami, sprzętem, systemami elektronicznymi i wszystkimi procesami związanymi z produkcją, transportem i dystrybucją żywności.

System nowoczesnego łańcucha dystrybucji żywności jest bardzo skomplikowany i jego zrównoważenie jest ściśle związane z bezpieczeństwem żywności.

Podnoszenie bezpieczeństwa żywności dla nowych podstawowych ogniw „łańcucha chłodniczego” to strategiczny wybór istotna innowacja pod względem prowadzenia zrównoważonych działań.

Celem jest zrównoważenie najwyższej uwagi poświęcanej bezpieczeństwu żywności z najniższymi możliwymi kosztami energii potrzebnej do utrzymania właściwych standardów chłodzenia i przechowywania żywności.

Sustainability in the cold chain

 

 HACCP Europe web site