Privacy

 • Polityka dot. plików cookie

  POLITYKA DOT. PLIKÓW COOKIE

  zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679

  Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia UE 2016/679 („RODO” lub „rozporządzenie”), niniejsza polityka plików cookie informuje Państwa, jako odwiedzających, o sposobie przetwarzania danych osobowych w zakresie wykorzystywania plików cookie przez Carel Industries S.p.A. w odniesieniu do tej witryny internetowej (“witryna internetowa”).

  1. ADMINISTRATOR DANYCH

   Administratorem danych („administrator danych” lub „administrator”) jest Carel Industries S.p.A., z siedzibą w Brugine (PD), przy 11 via dell'Industria. Kontakt z administratorem danych:
   Tel. 049/9716611
   Email: privacy@carel.com.

  2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

   Zgodnie z art. 37 rozporządzenia, administrator danych wyznaczył Luigiego Neirotti na inspektora ochrony danych (zwanego dalej „inspektorem”), z którym można się kontaktować w następujących sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym również w kwestiach związanych z prawami wyszczególnionymi w punkcie 7:
   Studio Legale Tributario
   Via Meravigli, n. 14
   20123 Mediolan
   Email: privacy@carel.com

  3. CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

   Pliki cookie to pliki tekstowe, które witryna internetowa przesyła do programów (przeglądarek) wykorzystywanych przez użytkowników końcowych, umożliwiające administratorowi danej witryny identyfikowanie poszczególnych wizyt jej użytkowników.
   Pliki cookie służą do uwierzytelniania komputera, monitorowania sesji i przechowywania konkretnych informacji o użytkownikach uzyskujących dostęp do serwera, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności witryny. Z reguły niemal każda przeglądarka internetowa przechowuje dużą liczbę plików cookie.
   Niektóre pliki cookie, zwane „plikami cookie sesji”, przechowywane są w komputerze jedynie podczas korzystania z przeglądarki i zostają automatycznie usunięte wraz z jej zamknięciem.
   Inne pliki cookie, zwane „trwałymi plikami cookie”, pozostają zapisane w komputerze lub urządzeniu mobilnym również po zamknięciu przeglądarki. Umożliwia to witrynom rozpoznanie komputera lub urządzenia mobilnego w przypadku kolejnego otwarcia przeglądarki w celu zapewnienia możliwie jak najsprawniejszego poruszania się po witrynie.
   Podczas przeglądania witryny użytkownik może również otrzymać na swoje urządzenie końcowe pliki cookie przesyłane przez inne witryny lub serwery internetowe (są to tzw. „pliki cookie podmiotów zewnętrznych”), na których mogą znajdować się niektóre elementy (takie jak na przykład obrazy, mapy, dźwięki, konkretne linki prowadzące do innych domen) obecne w odwiedzanej przez niego witrynie.

  4. RODZAJE I CELE DOT. PLIKÓW COOKIE WYKORZYSTYWANYCH W WITRYNIE INTERNETOWEJ
  5. PRZEKAZYWANIE DANYCH

   W celu realizacji wyżej wymienionych celów, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom lub specjalistom, jako podmiotom upoważnionym i/lub podmiotom przetwarzającym dane i/lub innym administratorom danych.
   Pliki cookie podmiotów zewnętrznych są tworzone i możliwe do odczytania przez domeny zewnętrzne niniejszej witryny internetowej. Prosimy o zapoznanie się z ich polityką dotyczącą plików cookie znajdującą się na ich stronach internetowych pod wyżej wymienionymi adresami URL.

  6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

   Administrator danych informuje, iż mogą Państwo uniknąć instalacji dowolnego rodzaju plików cookie poprzez odpowiednią konfigurację ustawień swojej przeglądarki.
   Jeżeli jednak zdecydują się Państwo usunąć lub odrzucić niezbędne pliki cookie, administrator danych nie będzie w stanie, z przyczyn technicznych, świadczyć Państwu usług za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej.
   Informujemy również, że w każdej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookie zainstalowane na urządzeniu za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki.
   W celu uzyskania informacji dotyczących zapobiegania instalacji plików cookie lub usunięcia plików cookie, które zostały już zainstalowane na Państwa urządzeniu, administrator danych zachęca do zapoznania się z instrukcją obsługi używanej przeglądarki.

   Impostazioni dei cookie

  7. PRZEPISY DOT. PODMIOTÓW DANYCH

   W dowolnym momencie mogą Państwo skorzystać ze swoich praw zgodnie z przepisami i ograniczeniami wyszczególnionymi w art. 15-22 rozporządzenia (UE) 2016/679, w tym z:

   • prawa do uzyskania od administratora, w dowolnym momencie, potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a także pochodzenia tych danych i celów przetwarzania oraz dostępu do danych osobowych i informacji, o których mowa w art. 15 RODO.
   • prawa do żądania aktualizacji, sprostowania, integracji, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, w przypadku jeśli zastosowanie ma jeden z warunków przewidzianych w art. 18 RODO, anonimizacji lub zablokowania danych osobowych, które były przetwarzane niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie jest zbędne do celów, dla których zostały zebrane lub następnie przetworzone.
   • prawa do wniesienia sprzeciwu, w całości lub w części, w ramach uzasadnionych przyczyn, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, nawet jeśli są one istotne z punktu widzenia celu ich gromadzenia, oraz wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej, a także w celu przeprowadzania badań rynkowych lub handlowych. Mają Państwo również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem do przetwarzania opartym na zgodzie udzielonej przed jej wycofaniem.
   • prawa do otrzymania swoich danych osobowych, przekazanych świadomie i aktywnie lub podczas korzystania z usługi, w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawa do przekazania bez przeszkód tych danych innemu administratorowi.

   Z praw tych można skorzystać kontaktując się z administratorem danych za pośrednictwem danych kontaktowych wyszczególnionych w punkcie 2.
   Mogą Państwo również w każdej chwili skorzystać z prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego. Włoskim organem nadzorczym jest Garante per la protezione dei dati personali (http://www.garanteprivacy.it/).

 • Privacy statement

  Information  

  pursuant to the Regulation (EU) 2016/679
   

  Carel Industries S.p.A., headquarters in Brugine (PD), at 11 Via dell’Industria (hereinafter “the Company”), Data Controller of the personal data processing, pursuant to art. 13 of the Regulation (EU) 2016/679 (hereinafter, the “GDPR”) is obliged to inform you, as data subject, with regard to the processing of your personal data (hereinafter: the “Data”).

   

  Personal data processing means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction;

   

  The Data Controller therefore informs you that according to art. 13 and 14 of the GDPR will proceed to the relative processing for the following purposes manually and / or with the support of IT or telematic means.

   
  1. Purposes of the processing of Data

   The data are acquired and processed in observance of the rules established by the Regulation for the following purposes:
   a)      fulfilment of the obligations deriving from the contracts stipulated with the Data Controller;
   b)      Implementation of the pre-contractual measures deriving from the compilation of contact forms for the request for information;
   c)      Compliance with the obligations set forth by the law, regulations or EU legislation;
   d)      Transmission of commercial communications for business purposes connected with the activities and/or services offered by the Data Controller.
   e) Sending of information, promotional and personalised communications based on your expressed preferences, as well as the business conducted.

   The personal data collected and processed by Carel Industries S.p.A. to meet the relevant objectives are of a personal and fiscal nature.
   With reference to the purposes set forth in letters a), b) and c), the legal basis for the processing is the implementation of the pre-contractual and/or contractual measures which the data subject is party to and the fulfilment of a legal obligation which the Data Controller is subject to in accordance with art. 6, paragraph 1 of the Regulation, letters b) and c) respectively.
   With reference to the purposes set out in letter d), the transfer of personal data is based on the consent issued pursuant to art. 6, paragraph 1, letter a) of the Regulation.
    
   In any case, you can revoke the consent given at any moment without this compromising the lawfulness of the processing based on the consent given before the revocation.


  2. Communication of the data

   In addition to the communications made in fulfillment of legal obligations, including the ones made to prevent / repress of any illegal activity, the data collected and processed can be communicated, for the purposes mentioned above, to other subjects (listed by categories below) in quality of Processor or subjects to the authority of the Data Controller:

   • to employees and collaborators of the Data Controller, for purposes of executing obligations from contracts stipulated with the Data Controller and / or for the fulfillment of obligations established by law, regulations or Community legislation;
   • to external parties for purposes of executing obligations from contracts stipulated with the Data Controller and / or for the fulfillment of obligations established by law, regulations or EU legislation;
   • to suppliers, technicians in charge of hardware and software assistance, who carry out activities in outsourcing on behalf of the Data Controller;
   • to consultancy companies, collaborating with the Data Controller.

  3. Nature of the provision of Data and consequences of the refusal

   The provision of Data to the Data Controller is necessary for the abovementioned purposes and a refusal to provide the Data or the provision of incorrect and or incomplete data could prevent the execution of the contract.


  4. Transfer of the Personal Data to non-EU Third Countries

   The collected and processed personal data may also be transferred to countries not belonging to the European Union or to the European Economic Area (specifically in the UK) recognized by the European Commission as having an adequate level of protection of personal data.


  5. Duration of the processing of the Data

   The personal data will be stored for the time necessary to achieve the purposes indicated in paragraph 1 and also afterwards for the fulfilment of any legal obligations.


  6. Data Controller, Processor and DPO

   The data controller is Carel Industries S.p.A., headquarter in Brugine (PD), at 11 Via dell’Industria. The updated list of data processors (if appointed) can be found at the aforementioned headquarter. The address for the exercise of rights pursuant to Articles 15-22 of the Regulations is the following: privacy@carel.com.

    

   Luigi Neirotti is appointed Data Protection Officer (DPO), Studio Legale Tributario, Street Meravigli, n. 14 20123 Milan email: privacy@carel.com.

    


  7.  

  Rights of the Data Subject  

  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council
   

  - Articles 15 to 22 -
   

   

  According to articles 15 to 22 of the GDPR, the Data Subject has the right to access to a copy of the information comprised in their personal data, object to processing that is likely to cause or is causing damage or distress, object to decisions being taken by automated means, obtain the limitation of the process(in certain circumstances), have (in certain circumstances) his personal data rectified, integrated, blocked, erased or destroyed, obtain the portability of his personal data and the right to propose a claim to the Privacy Authority.