Demo user registration

rejestracja

Carry your system in your pocket!
Access the tERA and DigitalHUM portals, and discover how simple it is to receive remote system information.
To request system access credentials and receive a demo complete the registration form. Following registration, you will receive your new account data by email.**
To pole jest wymagane.
Not a valid format.
To pole jest wymagane.
Not a valid format.
To pole jest wymagane.
Not a valid format.
To pole jest wymagane.
Not a valid format.
To pole jest wymagane.
Not a valid format.
This field is mandatory.
To pole jest wymagane.
Not a valid email address.
To pole jest wymagane.
Not a valid format.
Not a valid format.
Not a valid format.
Not a valid format.
To pole jest wymagane.
Not a valid format.

* Specified fields are mandatory.
**the new account gives access to a demo system controlled by Carel. Carel reserves the right to make changes to this demo and/or to limit access to the system without any obligation of advance notice.

Zawiadomienie zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679. Dane dostarczone przez wypełnienie niniejszego formularza będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie w odpowiedzi na Twoje zapytania i do subskrypcji newslettera; w związku z tym dane, które podajesz, będą wykorzystywane do przesyłania informacji i materiałów reklamowych lub do komercyjnych wiadomości dotyczących nowych produktów lub aktualizacji oraz aktualności dotyczących istniejących produktów. Twoje dane nie będą przekazywane ani ujawniane stronom trzecim. Administratorem danych jest Carel Industries S.p.A., z którym można się skontaktować w celu wykonania uprawnień, o których mowa w art. 15-22 rozporządzenia (UE) 2016/679. Aby wyświetlić pełne zestawienie, przejdź do: noty prawnej.

Oświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem zawiadomienie zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Please accept Terms and Conditions to continue the registration
To pole jest wymagane.
Tekst do identyfikacji