Apps

Zarządzanie jednostkami

APPLICA i CONTROLLA to aplikacje do interakcji z najnowszej generacji sterownikami CAREL wyposażonymi w technologię NFC lub Bluetooth®. Ich główną cechą jest podłączenie do kompatybilnych sterowników CAREL, bez konieczności instalowania innej aplikacji dla każdego modelu urządzenia.

Dzięki APPLICA i CONTROLLA nie tylko każdy produkt z kompatybilnym sterownikiem CAREL ma własną aplikację, ale dzięki dodatkowym opcjom można je dostosować do potrzeb produktu bezpośrednio w aplikacje klientów, którzy produkują urządzenia HVAC i chłodnicze.

W ten sposób producenci będą mogli udostępnić użytkownikom dwie aplikacje, Applica i Controlla, dwa praktyczne, w pełni konfigurowalne narzędzia cyfrowe do sterowania urządzeniami i dostosowane do konkretnego produktu, z którym będą mieli do czynienia technicy utrzymania ruchu lub użytkownicy końcowi .
 

APPLICA

APPLICA to aplikacja CAREL opracowana w celu zrewolucjonizowania i uproszczenia uruchamiania i konserwacji urządzeń HVAC/R, stanowiąca przydatne narzędzie dla techników serwisu i konserwacji w terenie.

APPLICA służy do interakcji z najnowszej generacji sterownikami CAREL poprzez Bluetooth®, NFC lub lokalne WiFi, a także z programowalnymi sterownikami serii c.pCO.
 

 

APPLICA umożliwia uruchamianie i konserwację urządzeń HVAC/R za pomocą urządzenia mobilnego, bez konieczności stosowania komputerów PC, konwerterów sieciowych, opcjonalnych terminali itp. Wszystko to jest możliwe dzięki:

 • prosty i intuicyjny interfejs użytkownika;
 • nie jest potrzebna żadna nowa technologia ani doświadczenie: smartfony i aplikacje są powszechnie używane przez ponad 80% światowej populacji;
 • łączność bezprzewodowa z urządzeniami przez Bluetooth i NFC, unikając konieczności dodatkowego okablowania w terenie, co często jest trudne ze względu na niedostępne miejsca, w których instalowane są urządzenia HVAC/R (dachy, sufity podwieszane, pomieszczenia sprzętowe, ... ) ;

Funkcje Aplikacji dla użytkownika:

 • Dostęp do wielojęzycznego interfejsu;
 • Uzyskaj identyfikatory podłączonego urządzenia (numer seryjny, wersja zainstalowanego oprogramowania itp.);
 • Zarządzaj parametrami, profilami lub dostosuj konfiguracje;
 • Przeglądanie i eksportowanie danych i trendów w czasie rzeczywistym i/lub historycznych;
 • Dostęp do dokumentacji podłączonego urządzenia;

 

CONTROLLA

CONTROLLA to aplikacja CAREL, która pozwala użytkownikom końcowym w prosty sposób sterować urządzeniami HVAC/R wyposażonymi w urządzenia CAREL.

CONTROLLA umożliwia lokalną interakcję przez Bluetooth lub Wi-Fi lub zdalną interakcję przez Internet, z połączeniem z usługami portalu w chmurze, zachowując te same funkcje dla obu typów połączeń.

 

Funkcje CONTROLLA:

 • intuicyjny interfejs użytkownika, konfigurowalny i dostępny w preferowanym przez użytkownika języku;
 • ten sam komfort użytkowania dla obu rodzajów połączenia, lokalnego lub zdalnego, aby zapewnić kontrolę nad urządzeniem zarówno w pobliżu (połączenie przez Bluetooth lub lokalne WiFi), jak i poza obiektem (połączenie za pośrednictwem usług portalu w chmurze);
 • kompatybilność zarówno ze sterownikami programowalnymi, jak i ze sterownikami parametrycznymi nowej generacji

CONTROLLA jest kompatybilna z urządzeniami CAREL zarówno z natywną technologią bezprzewodową, jak i przy użyciu nowych bramek RS485/Bluetooth i RS485/Wifi.

 

Personalizacja aplikacji APPLICA i CONTROLLA

APPLICA i CONTROLLA mogą być dostosowywane do potrzeb aplikacji dostarczanych przez producentów urządzeń HVAC i chłodniczych wyposażonych w kompatybilne sterowniki CAREL.
Personalizacja może dotyczyć tylko zawartości, zachowując estetykę aplikacji identyczną ze standardem CAREL lub zawierać indywidualną grafikę.

Dostosowanie treści obejmuje zmiany w:

 • graficzny interfejs użytkownika
 • dokumentacja techniczna i marketingowa produktu
 • profile użytkowników umożliwiające dostęp do produktów
 • konfiguracja parametrów
 • graficzna reprezentacja dzienników danych produktu
 • zarządzanie aktualizacjami oprogramowania produktu w terenie (tylko sterowniki parametryczne)

Personalizacja grafiki obejmuje modyfikacje ikon aplikacji, ekranu głównego i kolorów.

Dzięki tym zmianom aplikacje mogą odzwierciedlać markę klienta, który może dodać własne logo na stronie głównej, a także dostosować kolory różnych części szablonu. Aplikacje mogą być również publikowane przez klientów na ich własnym rynku.
 

 

RILEVA TE

RILEVA TE, aplikacja do interakcji z nowymi detektorami wycieku gazu z serii CAREL GLD Small.

 

RILEVA TE, aplikacja do interakcji z nowymi detektorami wycieku gazu z serii CAREL GLD Small, wyposażonymi w technologię Bluetooth.

RILEVA TE upraszcza rozruch i konserwację detektorów wycieku gazu serii CAREL GLD Small. Może łączyć się z detektorem za pośrednictwem smartfona w celu prostej, praktycznej i szybkiej konfiguracji.

RILEVA TE upraszcza również kalibrację czujników, prowadząc operatora przez różne etapy testowania, znacznie przyspieszając procedurę, a tym samym oszczędzając czas.

Funkcje obejmują:

 • Konfiguracja (przypisz nazwę urządzenia, zdefiniuj progi alarmowe, zmodyfikuj ustawienia Modbus, skonfiguruj zachowanie przekaźnika i zarządzaj ustawieniami wyjścia analogowego);
 • Konserwacja (test funkcjonalny - poziom LED, przekaźnika i wyjścia analogowego);
 • Kalibracja (zobacz typ czujnika, numer seryjny, datę ważności i rozpocznij kalibrację zera/zakresu z konfigurowalnym certyfikatem kalibracji);
 • Intuicyjny interfejs.

 

Wyszukiwarka produktów

 

Narzędzia klimatyczne

Zbiór 9 urządzeń do nawilżania: air, mix, nawilżanie load 1, nawilżanie load 2, DEC, IEC, DEC + IEC, chłodzenie wyparne, warunki w  AHU/ w przewodach.

  

Prosta i intuicyjna aplikacja niezbędna nie tylko dla projektantów. Narzędzia klimatyczne są dostępne zarówno w międzynarodowym systemie metrycznym (SI), jak i w systemie imperialnym.

 

 

pRack size&more

Narzędzie pRack tool dla aplikacji retail.

  

Aplikacja zaprojektowana dla:

 • ROZMIAR: sugerowanie najbardziej pasujących kodów i dobór architektury. Możliwe jest również wyeksportowanie pliku pdf z podsumowaniem informacji o Twoim wyborze.
 • WYSZUKIWANIE: informacji, zaczynając od: kodów CAREL, indeksu maski, nazwy nadzoru i kodów alarmów.
 • WIĘCEJ: Zapewnienie użytecznego wkładu zarówno w biurze, jak iw terenie, gdy informacje o produkcie są potrzebne podczas wyboru, instalacji lub konserwacji.