Apps

Zarządzanie jednostkami

 

APPLICA została opracowana tak, aby zamiast stosowania różnych wersji dla każdego urządzenia, istniała tylko jedna aplikacja dla wszystkich kompatybilnych urządzeń obecnie i w przyszłości.

APPLICA rewolucjonizuje i upraszcza uruchamianie i konserwację urządzeń HVAC/R dzięki zastosowaniu urządzenia mobilnego, bez konieczności stosowania komputerów PC, konwerterów szeregowych, opcjonalnych terminali itp. Wszystko to jest możliwe dzięki zaletom app.:

 • prosty i intuicyjny interfejs użytkownika;
 • nie jest potrzebna żadna nowa technologia ani doświadczenie: smartfony i aplikacje są powszechnie używane przez ponad 80% światowej populacji;
 • łączność bezprzewodowa z urządzeniami przez Bluetooth i NFC, unikając konieczności dodatkowego okablowania w terenie, co często jest trudne ze względu na niedostępne miejsca, w których instalowane są urządzenia HVAC/R (dachy, sufity podwieszane, pomieszczenia sprzętowe, ... ) ;

Funkcje Aplikacji dla użytkownika:

 • Dostęp do wielojęzycznego interfejsu;
 • Uzyskaj identyfikatory podłączonego urządzenia (numer seryjny, wersja zainstalowanego oprogramowania itp.);
 • Zarządzaj parametrami, profilami lub dostosuj konfiguracje;
 • Przeglądanie i eksportowanie danych i trendów w czasie rzeczywistym i/lub historycznych;
 • Dostęp do dokumentacji podłączonego urządzenia;

APPLICA jest obecnie kompatybilna z nową serią Heez, kontrolerami MPXone i uChiller, a także z nową wersją PJEasy Bluetooth o nazwie PJ-BLE. Używając nowych bramek Bluetooth i Wi-Fi, APPLICA jest również kompatybilna z urządzeniami z serii CAREL c.pCO.

 

CONTROLLA

CONTROLLA to nowa aplikacja opracowana przez CAREL, która umożliwia użytkownikom końcowym proste sterowanie urządzeniami HVAC/R wyposażonymi w urządzenia CAREL..

 

CONTROLLA, podobnie jak APPLICA, została opracowana tak, aby zamiast różnych wersji dla każdego urządzenia, używać  tylko jednej aplikacji dla wszystkich kompatybilnych obecnych i przyszłych urządzeń.

CONTROLLA umożliwia lokalną interakcję przez Bluetooth lub Wi-Fi lub zdalną interakcję przez Internet, z połączeniem z usługami portalu tERA, zachowując te same funkcje dla obu typów połączeń.

Główne cechy to:

 • intuicyjny interfejs użytkownika, konfigurowalny i dostępny w preferowanym przez użytkownika języku;
 • te same wrażenia z użytkowania dla obu typów połączeń, lokalnych i zdalnych, aby zapewnić kontrolę nad urządzeniem zarówno w pobliżu (połączenie przez Bluetooth lub Wi-Fi), jak i poza siedzibą (połączenie za pośrednictwem usług tERA);
 • kompatybilność zarówno ze sterownikami programowalnymi, jak i ze sterownikami parametrycznymi nowej generacji

CONTROLLA jest kompatybilna z urządzeniami CAREL zarówno z natywną technologią bezprzewodową, jak i przy użyciu nowych bramek RS485/Bluetooth i RS485/Wifi.

 

 

RILEVA

RILEVA, aplikacja do interakcji z nowymi detektorami wycieku gazu z serii CAREL GLD.

 

RILEVA, aplikacja do interakcji z nowymi detektorami wycieku gazu z serii CAREL GLD, wyposażonymi w technologię Bluetooth.

RILEVA upraszcza rozruch i konserwację detektorów wycieku gazu serii CAREL GLD. Może łączyć się z detektorem za pośrednictwem smartfona w celu prostej, praktycznej i szybkiej konfiguracji.

RILEVA upraszcza również kalibrację czujników, prowadząc operatora przez różne etapy testowania, znacznie przyspieszając procedurę, a tym samym oszczędzając czas.

Funkcje obejmują:

 • Konfiguracja (przypisz nazwę urządzenia, zdefiniuj progi alarmowe, zmodyfikuj ustawienia Modbus, skonfiguruj zachowanie przekaźnika i zarządzaj ustawieniami wyjścia analogowego);
 • Konserwacja (test funkcjonalny - poziom LED/brzęczyka, przekaźnika i wyjścia analogowego);
 • Kalibracja (zobacz typ czujnika, numer seryjny, datę ważności i rozpocznij kalibrację zera/zakresu z konfigurowalnym certyfikatem kalibracji);
 • Intuicyjny interfejs (wyświetlanie bieżącego pomiaru gazu i potwierdzanie stanu alarmu/usterki.

 

Wyszukiwarka produktów

 

Quick Finder

Narzędzie doboru do zastosowań chłodniczych.

  

Został on zaprojektowany i opracowany dla dystrybutorów i instalatorów w w celu:

 • Aby zapewnić dostęp do informacji o produkcie podczas instalacji lub konserwacji, takich jak tabele parametrów, tabele alarmów, schematy połączeń i instrukcje, pomagając w ten sposób instalatorowi w ich codziennej pracy i przyspieszając dostęp do tych informacji .

 • Aby zaoferować alternatywę dla innych produktów dostępnych na rynku. Dystrybutorzy lub instalatorzy, którzy chcą używać sterownika CAREL do określonej aplikacji, mogą teraz odnieść się do tabeli z pełnym porównaniem kompatybilnych instrumentów.

Narzędzia klimatyczne

Zbiór 9 urządzeń do nawilżania: AIR, MIX, Nawilżanie LOAD 1, Nawilżanie LOAD 2, DEC, IEC, DEC + IEC, chłodzenie wyparne, warunki w  AHU/ w przewodach.

  

Prosta i intuicyjna aplikacja niezbędna nie tylko dla projektantów. Narzędzia klimatyczne są dostępne zarówno w międzynarodowym systemie metrycznym (SI), jak i w systemie imperialnym.

 

 

pRack size&more

Narzędzie pRack tool dla aplikacji retail.

  

Aplikacja zaprojektowana dla:

 • ROZMIAR: sugerowanie najbardziej pasujących kodów i dobór architektury. Możliwe jest również wyeksportowanie pliku pdf z podsumowaniem informacji o Twoim wyborze.
 • WYSZUKIWANIE: informacji, zaczynając od: kodów CAREL, indeksu maski, nazwy nadzoru i kodów alarmów.
 • WIĘCEJ: Zapewnienie użytecznego wkładu zarówno w biurze, jak iw terenie, gdy informacje o produkcie są potrzebne podczas wyboru, instalacji lub konserwacji.