Przemysł elektroniczny i Hi-tech

Przemysł elektroniczny i Hi-tech Przemysł elektroniczny i Hi-tech
 
 • Ogólne właściwości

  W przemyśle elektronicznym i hi-tech, niezbędna jest dokładna kontrola wilgotności powietrza.

  Suche powietrze, to jest względna wilgotność powietrza niższa niż 40-45%, jest słabym przewodnikiem, dlatego może powodować gromadzenie się ładunków statycznych, z napięciem statycznym sięgającym nawet tysięcy Voltów. W niektórych przypadkach, może to prowadzić do wyładowań, mogących uszkodzić komponenty elektroniczne i powodować nieprawidłowe działanie produktów. Dlatego jest to coraz większy problem tego sektora, szczególnie, że coraz mniejsze rozmiary komponentów zwiększają ryzyko wyładowań.

  Utrzymywanie wilgotności powietrza w wyznaczonych granicach (wilgotność względna w okolicach 55%) eliminuje gromadzenie się ładunków statycznych, ponieważ powietrze staje się naturalnym przewodnikiem rozładowującym elektryczność statyczną do ziemi. 

  Równie istotny jest fakt, że prędkość wielu reakcji chemicznych, w tym utleniania, zależy od temperatury i wilgotności, dlatego te wartości muszą być utrzymywane w ściśle ustalonym zakresie.

  Ponadto, niektóre etapy w procesie produkcji, szczególnie lutowanie, generują dużą ilość ciepła, znacząco podnosząc temperaturę i powodując lokalne spadki wilgotności względnej.

  By zapewnić poprawne funkcjonowanie procesu produkcyjnego i odpowiednią jakość produktów, jak i bezpieczeństwo miejsca pracy, wymagane są systemy zapewniające dokładną kontrolę wartości temperatury i wilgotności powietrza.

  Rozwiązania obejmują nawilżacze parowe, zwykle dla niższych obciążeń, i nawilżacze adiabatyczne, gdy obciążenia są wyższe.

  Te drugie to zawansowane urządzenia atomizujące wodę do postaci niezwykle drobych kropel, które odparowując ochładzają powietrze. Oprócz zużywania niewielkiej ilości energii, urządzenia te ograniczają też obciążenie systemu klimatyzacji, co jest niezwykle użyteczne w miejscach, gdzie maszyny i sprzęt generują duże ilości ciepła. Dodatkowo, jeśli atomizowana jest woda demineralizowana, ilości pyły soli mineralnych w powietrzu jest minimalna.

 • Więcej

  Kontrola temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach oznacza:

  • eliminacje ryzyka wyładowań elektrostatycznych mogących uszkadzać komponenty;
  • usprawnienie kontroli procesu produkcji;
  • podniesienie bezpieczeństwa w miejscu pracy;
  • podniesienie komfortu pracowników, zwiększające ich uważność;
  • ograniczenie obciążeń związanych z klimatyzacją z pomocą systemów adiabatycznych, oszczędzające energię.
 

Dokumentacja

Handlowa
 • Brochure
  Kod Opis Język Data * Wersja
  +3000193IT Umidificazione diretta: Soluzioni all’avanguardia per ambienti industriali e commerciali ITA  15/11/2019 1.1
  +3000193EN Direct humidification: Advanced solutions for industrial and commercial environments ENG  15/11/2019 1.1