Przemysł tytoniowy

 • Ogólne właściwości

  Tytoń to materiał higroskopijny i jako taki zawiera dużo wilgoci. Znaczy to, że gdy powietrze jest za suche, oddaje wilgoć do otoczenia.

  Oznacza  to również wyraźne kurczenie się i spadek masy liści, które często się drą i są znacznie bardziej łamliwe. Dla przykładu, papierosy przechowywane w temperaturze 24°C mogą zmieniać swoją masę nawet o 12% jeśli wilgotność względna wzrośnie z 40% do 70%.

  Oczywiście ma to także negatywne konsekwencje dla procesu produkcji, uwzględniając problemy łamania się liści używanych do produkcji cygar, wypadania tytoniu z papierosów i zacinania się papieru w maszynach.

  By zapobiegać takim problemom, podczas różnych etapów przetwarzania tytoniu, temperatura powietrza powinna być utrzymywana w zakresie od 20 do 24 °C a wilgotność względna wynosić 60-70%. W miejscach przechowywania produktów tytoniowych, z drugiej strony, temperatura powinna wynosić 20°C a wilgotność 70 do 75% RH.

  Zapewnienie takich warunków pozwala na zachowanie pożądanych właściwości i naturalnego aromatu tytoniu do momentu spożycia. By zagwarantować jakość produktów i wydajność procesu produkcyjnego, przemysł tytoniowy musi stosować systemy kontrolujące wilgotność powietrza i zapewniające jej stabilne wartości.

  Carel posiada specjalistyczną wiedzę w tym sektorze i oferuje szeroki wybór kontrolerów i nawilżaczy odpowiednich dla takich zastosowań. Oferta zawiera precyzyjne i niezawodne systemy izotermiczne dla zastosowań wymagających mniejszych wydajności i wysoce wydajne nawilżacze adiabatyczne o bardzo niskim zużyciu energii dla wyższych obciążeń.

 • Więcej

  • Unikanie wahań wilgotności względnej by zapewnić optymalną urabialność i wydajność procesu produkcyjnego;
  • Zachowywanie właściwości liści tytoniu, ograniczając utratę masy;
  • Zachowywanie naturalnego aromatu tytoniu, zapewniając lepszą jakość produktu końcowego; 
  • Energooszczędne systemy adiabatyczne jednocześnie nawilżające i chłodzące powietrze.
 

Dokumentacja

Handlowa
 • Brochure
  Kod Opis Język Data * Wersja
  +3000193IT Umidificazione diretta: Soluzioni all’avanguardia per ambienti industriali e commerciali ITA  15/11/2019 1.1
  +3000193EN Direct humidification: Advanced solutions for industrial and commercial environments ENG  15/11/2019 1.1
  +3000173EN Solutions for the tobacco industry Excellence in humidity control and monitoring ENG  18/04/2018 1.0
  +3000173IT Soluzioni per l’industria del tabacco L’eccellenza per il controllo e il monitoraggio dell’umidità ITA  18/04/2018 1.0
  +302235382 solutions pour l’industrie du tabac FRE  15/01/2006 1.0
  +302235383 Lösungen für die Tabakindustrie GER  15/01/2006 1.0
  +302235384 soluciones para la industria del tabaco SPA  15/01/2006 1.0