Centra danych

Centra danych Centra danych
 
 • Ogólne właściwości

  System klimatyzacji centrum danych to jeden z kluczowych elementów infrastruktury dla poprawnego działania sprzętu IT (ITE: information technology equipment): urządzenia przetwarzania i przechowywania danych generują ciepło (do kilki kW na metr kwadratowy pomieszczenia), które należy odprowadzić by utrzymywać temperaturę w granicach zapewniających optymalne warunki pracy urządzeń.  Wilgotność także musi być kontrolowana, jako że za niski poziom zwiększa ryzyko wyładować elektrostatycznych, a za wysoki przyspiesza korozję i wpływa na działanie niektórych urządzeń.

  Istnieją różne typy centrów danych różniące się rozmiarem i konfiguracją systemu klimatyzacji. Najbardziej tradycyjne są systemy z serwerami w centrum pomieszczenia i jednostkami kontrolującymi warunki otoczenia na obrzeżach (CCU lub CRAC) a pod względem przepływu powietrza, wykorzystywane są podłoga i sufit jako całość.  W układach z zimnymi ciepłymi rzędami, serwery ustawia się tak by tworzyły dwa osobne obszary, z jednostkami klimatyzacyjnymi (w rzędzie chłodzącym bezpośrednio przy rzędzie sprzętu IT) wysysającymi powietrze z serwerów z rzędu ciepłego i tłoczących je schłodzone do rzędu zimnego. Stosowane mogą być systemy klimatyzacji z bezpośrednim rozprężaniem, z zewnętrznymi skraplaczami lub chłodzone cieczą, ze zdalnym chillerem. Coraz częściej centra danych wykorzystują też potencjał chłodzenia swobodnego, uzupełnionego o systemy bezpośredniego (DEC) lub pośredniego (IEC) chłodzenia adiabatycznego. Ostatnio częste jest też zakładania centrów o charakterze modułowym, wyposażonych w kontenery z kompletną niezbędną infrastrukturą: ITE, UPS, ”mechaniczne” systemy klimatyzacji, chłodzenie swobodne z DEC i/lub IEC.

  W tej dziedzinie, gdzie ciągłość pracy jest kluczowa, nieustanny rozwój technologii i badania nad energooszczędnością przekładają się na ciągły rozwój rozwiązań klimatyzacyjnych. Dzięki czterdziestoletniemu doświadczeniu w tym sektorze i ciągłym badaniom, Carel oferuje zintegrowane rozwiązania dla celów kontroli temperatury i wilgotności, oparte o szeroką gamę innowacyjnych, niezawodnych i energooszczędnych produktów: programowalnych kontrolerów elektronicznych, czujników, nawilżaczy, coolerów wyparnych, elektronicznych zaworów rozprężnych, inwerterów BLDC i systemów nadzoru.

 • Więcej

  Rozwiązania Carel zapewnia:

  • maksymalną precyzję: zapewniają idealną temperaturę i wilgotność dla sprzętu IT;
  • oszczędność Energii: dzięki systemom chłodzenia adiabatycznego, elektronicznym zaworom rozprężnymi i Power+;
  • elastyczność i Integrację: z pomocą programowalnych kontrolerów pCO;
  • łączność: odbieranie i dzielenie informacji pomiędzy urządzeniami i systemami BMS;
  • niezawodność i optymalizację: dzięki platformie Tera i zdalnej kontroli PlantVisor.
 

Dokumentacja

Handlowa
 • Brochure
  Kod Opis Język Data * Wersja
  +3000193EN Direct humidification: Advanced solutions for industrial and commercial environments ENG  15/11/2019 1.1
  +3000193IT Umidificazione diretta: Soluzioni all’avanguardia per ambienti industriali e commerciali ITA  15/11/2019 1.1
  +3000054FR Solutions permettant d'économiser l'énergie dans les centres de données FRE  11/10/2016 2.0
  +3000054ZH 数据中心节能解决方案 CHI  11/10/2016 2.0
  +3000054DE Energiesparlösungen für Rechenzentren GER  11/10/2016 2.0
  +3000054EN Energy saving solutions for data centers ENG  11/10/2016 2.0