Procesy przemysłowe

Procesy przemysłowe Procesy przemysłowe
 
 • Ogólne właściwości

  Czym jest wilgotność? Wilgotność to nic innego jak opary wody w powietrzu. Wilgotność względna (RH) to procentowy udział wody w powietrzu dla danej temperatury (np. 50% RH dla 20 °C) w odniesieniu do maksymalnej ilości wody jaką powietrze może zawierać w tej temperaturze (100% RH dla 20 °C). Potrzeba nawilżania powietrza z reguły pojawia się zimą, gdy powietrze na zewnątrz jest zimne i wilgotne, na przykład 5°C, 90% RH i jest ogrzewane do w otoczeniu przemysłowym do 20 °C z wilgotnością względną niższą niż 15% RH. W wyniku tego powietrze może wydawać się „suche”. Systemy klimatyzacji lub systemy chłodnicze także mogą „wysuszać” powietrze, ponieważ działają ochładzając powietrze do temperatury poniżej punktu rosy, obniżając wilgotność (odwilżanie). W obu przypadkach, w których wynikiem jest suche powietrze, występuje zjawisko polegające na dążeniu do osiągnięcia równowagi pomiędzy wilgotnością powietrza a przedmiotami w danym otoczeniu, które oddają wilgoć z powodu parowania.
  Ma to następujący konsekwencje: 

  • wahania rozmiaru i jakości materiałów higroskopijnych zbudowanych z włókien roślinnych takich jak papier, tkaniny, drewno itd.;
  • spadek masy i atrakcyjności świeżych produktów takich jak owoce i warzywa przechowywane lub wystawiane na ladach;
  • obecność ładunków elektrostatycznych powoduje wyładowania i gromadzenie się ładunków;
  • pogorszenie się samopoczucia i komfortu personelu, wysuszanie układu oddechowego zwiększające podatność na typowe choroby okresu zimowego.

  Nawilżacze adiabatyczne atomizują wodę tworząc niezwykle drobne kropelki, które samoczynnie wyparowując pochłaniają ciepło z powietrza i ochładzają je. W fabrykach produkujących duże ilości ciepła, jak huty, system nawilżania adiabatycznego podnosi komfort pracowników a więc też ich zdolność koncentracji, zmniejszając wskaźnik błędów i podnosząc produktywność. Systemy nawilżania muszą przyczyniać się do tworzenia bezpiecznego otoczenia zapewniając jedynie zdrowe i higieniczne nawilżanie powietrza. Dlatego istnieją nawilżacze parowe i adiabatyczne wykorzystujące materiały i urządzenia by wytwarzać jedynie „wilgotność” bezpieczną, co pozwala na przyznawanie im certyfikatów takich jak dobrze znane standardy higieniczności VDI6022 „dla systemów wentylacji i klimatyzacji, biur i montażowni.”

 • Więcej

  Właściwa wilgotność powietrza umożliwia ograniczenie/wyeliminowanie:

  • zmian rozmiarów materiałów higroskopijnych (drewno, papier, tytoń…);
  • spadku masy produktów takich jak owoce i warzywa;
  • możliwych wyładowań elektrostatycznych, spowodowanych gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych;
  • pogarszania się samopoczucia ludzi i co za tym idzie spadku ich produktywności.
 

Dokumentacja

Handlowa
 • Brochure
  Kod Opis Język Data * Wersja
  +3000193IT Umidificazione diretta: Soluzioni all’avanguardia per ambienti industriali e commerciali ITA  15/11/2019 1.1
  +3000193EN Direct humidification: Advanced solutions for industrial and commercial environments ENG  15/11/2019 1.1