Systemy klimatyzacji w zastosowaniach komercyjnych

Systemy klimatyzacji w zastosowaniach komercyjnych Systemy klimatyzacji w zastosowaniach komercyjnych
 
 • Ogólne właściwości

  Klimatyzacja to proces umożliwiający osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniej temperatury, wilgotności względnej i czystości powietrza w pomieszczeniach. Niezależnie od warunków zewnętrznych, proces ten zapewnia, dzięki kontroli czterech parametrów (temperatura, wilgotność, przepływ i jakość powietrza), higroskopiczny komfort osób w kontrolowanym otoczeniu.

  W budynkach komercyjnych, istnieją dwa sposoby na zapewnienie takiego komfortu: systemy hydroniczne i systemy powietrze-powietrze.

  W systemach hydronicznych stosuje się wodę, jako czynnik wymiany ciepła. Jednostki dostarczające ciepła lub zimną wodę by zapewnić komfort nazywa się chillerami. Poza chillerami, istnieją terminale hydroniczne (klimakonwektory) i centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, które ogrzewają i ochładzają otoczenie, kontrolując jakość powietrza.

  Z drugiej strony, powietrze jest czynnikiem wymiany ciepła w jednostkach powietrze-powietrze. Urządzenia stosowane w tego rodzaju systemach to centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne i układy dachowe. Te drugie nazywa się też jednostkami pakietowymi, ponieważ zazwyczaj zawierają zarówno obwód z czynnikiem chłodzącym jak i moduł wentylacyjno-klimatyzacyjny.

  Oferta CAREL dla potrzeb kontroli w zastosowaniach komercyjnych opiera się na programowalnych kontrolerach, skalowalnych pod względem wejść/wyjść w zależności od zastosowania i posiadających kompletną gamę akcesoriów takich jak wyświetlacze, czujniki i opcje jak modułu komunikacyjne umożliwiając niezawodne i elastyczne rozwiązania mogące spełnić wszystkie oczekiwania.

  Jedną z typowych właściwości budynków komercyjnych jest wysokie zużycie energii. Dlatego kolejną istotną cechą oferty firmy Carel jest skupianie się na technologicznych innowacjach by uwzględniać w naszych rozwiązaniach urządzenia o wysokiej wydajności takie jak elektroniczne zawory rozprężne i sterowniki dla bezszczotkowych sprężarek zmiennej prędkości, niezbędne by uzyskiwać wysoką wydajność energetyczną w zastosowaniach w sektorze usług i minimalizować negatywny wpływ na środowisko.

 • Więcej

  CAREL oferuje kompletne rozwiązania klimatyzacyjne w zastosowaniach komercyjnych umożliwiające utrzymywanie optymalnych wartości temperatury, wilgotności i czystości powietrza jednocześnie zapewniające wysoką wydajność systemu minimalizując zużycie energii i wpływ na środowisko.