Odlew

  • Ogólne właściwości

    Odlew to proces produkcyjny pozwalający na produkcję części metalowych poprzez używanie form zwanych matrycami. Proces odlewu wymaga używania pieca, metalu, maszyn odlewniczych, matrycy oraz elementów pomocniczych podtrzymujących odpowiednią temperaturę.  Metal  specjalistyczny taki jak aluminium, cynk czy miedź, topionę są w piecu i rozprowadzane do matryc w maszynach odlewniczych. Na początku cyklu, matryca wymaga ogrzewania do temperatury optymalnej dla procesu odlewniczego około 200 ºC.

    W trakcie procesu, stopy przy temperaturze 700 700ºC będą nagrzewać matryce.

    Jeśli temperatura matrycy jest nieodpowiednia, zarówno proces nagrzewania oraz chłodzenia matryc zagrożone jest pęknięciem, zniszczeniem lub awarią a tym samym stratą produktu.

    Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury matryc używany jest TCU (Temperature Control Units) jednostka kontrolująca temperaturę.