EVD400

EVD0000400
EVD400
 • Ogólne właściwości

  Sterownik EVD400 to zawansowany regulator PID ze sterownikiem silników krokowych, zaprojektowany z myślą o kontroli i pozycjonowaniu elektronicznych zaworów rozprężnych w obwodach chłodniczych: zawansowane funkcje kontroli oparte są o dynamiczne porównywanie sygnału wejściowego z wartością odniesienia, albo przegrzania (razem z funkcjami ochrony) albo innego pomiaru (ciśnienie lub temperatura).

  CAREL oferuje kilka wersji urządzenia, które może też sterować zaworami innych producentów: EVD 400 może funkcjonować samodzielnie, w połączeniu z jednostką nadrzędną by kontrolować podstawowe parametry lub w połączeniu przez sieć LAN z innymi kontrolerami CAREL.

   

 

Dokumentacja

Technical

 • Instrukcje obsługi
  Kod Opis Język Data * Wersja
  Kod +03C220815
   
  Opis EXV 电子膨胀阀选型指南
   
  Język CHI 
   
  Data 28/06/2012
   
  Wersja 1.4
   
  Kod +030220227
   
  Opis EVD4 Driver for electronic expansion valve
   
  Język ENG 
   
  Data 12/06/2008
   
  Wersja 2.1
   
  Kod +030220226
   
  Opis EVD4 Treiber für elektronisches Expansionsventil
   
  Język GER 
   
  Data 12/06/2008
   
  Wersja 2.1
   
  Kod +030220225
   
  Opis EVD4 Driver per valvola di espansione elettronica
   
  Język ITA 
   
  Data 12/06/2008
   
  Wersja 2.1
   
  Kod +030220810
   
  Opis Guida al sistema EEV
   
  Język ITA 
   
  Data 26/04/2007
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +030220811
   
  Opis Guide to the EEV system
   
  Język ENG 
   
  Data 26/04/2007
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +030220812
   
  Opis Guide au système EEV
   
  Język FRE 
   
  Data 26/04/2007
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +030220813
   
  Opis Leitfaden zum EEV-System
   
  Język GER 
   
  Data 26/04/2007
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +030220814
   
  Opis Guía del sistema EEV
   
  Język SPA 
   
  Data 26/04/2007
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +03C220811
   
  Opis EEV 电子膨胀阀系统指南 用户
   
  Język CHI 
   
  Data 26/04/2007
   
  Wersja 1.0
   
 • Ulotki techniczne
  Kod Opis Język Data * Wersja
  Kod +050003877
   
  Opis EVD00014** Controllore PID con driver per valvola stepper bipolare / PID controller with driver for two pole stepper valve / Contrôleur PID avec gestionnaire pour vanne pas à pas bipolaire / PID-Regler mit Treiber für bipolares Schrittventil / Controlador PID con driver para válvula de pasos bipolar / Controler PID com driver para válvula passo a passo bipolar
   
  Język ENG  FRE  GER  ITA  POR  SPA 
   
  Data 12/06/2008
   
  Wersja 3.1
   

Commercial

 • Opis zastosowania
  Kod Opis Język Data * Wersja
  Kod +402200161
   
  Opis Lösungen für den Einsatz von CO2 in der Gewerbekälte
   
  Język GER 
   
  Data 02/07/2007
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +402200160
   
  Opis Soluzioni per l’utilizzo della CO2 nella refrigerazione commerciale/ Solutions for the use of CO2 in commercial refrigeration
   
  Język ENG  ITA 
   
  Data 02/07/2007
   
  Wersja 1.0
   
 • Brochure
  Kod Opis Język Data * Wersja
  Kod +302239381
   
  Opis precision and shelter units
   
  Język ENG 
   
  Data 01/03/2006
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +302238321
   
  Opis pCO sistema: programmable controllers
   
  Język ENG 
   
  Data 15/02/2006
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +302238320
   
  Opis pCO sistema: controlli programmabili
   
  Język ITA 
   
  Data 15/02/2006
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +302238323
   
  Opis pCO sistema: Programmierbare Steuerungen
   
  Język GER 
   
  Data 15/02/2006
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +30C238321
   
  Opis pCO sistema 可编程控制器
   
  Język CHI 
   
  Data 15/02/2006
   
  Wersja 1.0