Nawilżanie: chłodzenie i oszczędzanie

Nawilżanie dla komfortu i procesów przemysłowych

Wilgotność powietrza to istotny parametr dla osobistego komfortu w warunkach mieszkalnych i komercyjnych; odpowiedni poziom wilgotności gwarantuje dobre samopoczucie i produktywność w miejscu pracy. W procesach przemysłowych, wilgotność powietrza wymagana jest by zapewnić stabilność procesu, jakość produktów i bardzo często zgodność z obowiązującymi przepisami.

Produkty CAREL spełniają wymagania mieszkalne, komercyjne i przemysłowe, skupiając się szczególnie na kosztach operacyjnych i zużyciu energii. Inne istotne cechy rozwiązań CAREL dla celów nawilżania powietrza to łatwość użytkowania i instalacji jak i niezawodność gwarantująca ciągłość działania.

 
Oszczędność energii: chłodzenie adiabatyczne

Powietrze może być skutecznie schładzane z wykorzystaniem parowania zatomizowanej wody w postaci drobnych kropelek: zmiana stanu, z ciekłego w gazowy, pochłania energię z powietrza, które jest tym samy ochładzane. Odparowanie 100 kg/h wody pochłania 69 kW ciepła z powietrza, zużywając niecały 1 kW. W centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej powietrze zasilające może być chłodzone wyparnie i nawilżane (bezpośrednie chłodzenie adiabatyczne, DEC). Z drugiej strony, jeśli wilgotność powietrza na zewnątrz jest wysoka, powietrze wylotowe może być schładzane o kilka stopni bez ograniczeń pod względem wilgotności, ponieważ jest wytłaczane przez AHU: to chłodzenie, z pomocą wymiennika ciepła może być wykorzystywane by schładzać świeże powietrze zasilające z wydajnością zależną od zastosowanej jednostki odzyskiwania ciepła, jednak z łatwością przekraczającą 50% (pośrednie chłodzenie adiabatyczne, IEC). To wszystko oznacza niższe zużycie energii jednostki i jej mniejsze wymiary oraz mniejszą wymaganą wydajność chłodzącej wężownicy i chillera.