Spowalniacze fermentacji

Spowalniacze fermentacji
 
  • Ogólne właściwości

    Fermentacja i konserwacja to podstawowe procesy utrzymywania i gwarantowania jakości produktów spożywczych.

    humiSonic umożliwia zarządzanie wilgotnością w formie kompaktowego rozwiązania o bardzo małym zużyciu energii. Nastawy zmieniają się w zależności od rodzaju przetwarzanej czy przechowywanej żywności, w zakresie 60-95% wilgotności względnej, z dokładnością do 2 %, a temperatura pracy waha się od 2 do 35°C.

    Dla takich zastosowań, humiSonic wyposażony jest w filtr siatkowy 50 μm, czyszczony pod bieżącą wodą, gwarantujący bezpieczeństwo produktów, zapobiegając kontaktowi wody z pyłem w powietrzu. Nawet mąka w piekarniach nie przenika do systemu.

    Higiena jest ponadto gwarantowana przez cykle płukana aktywowane przez humiSonic automatycznie, w przedziałach czasowych określonych na podstawie warunków otoczenia i rodzaju przetwarzanej żywności, nawet gdy urządzenie pozostaje w stanie czuwania.