Jednostka kontroli temperatury

 • Ogólne właściwości

  Kontroler temperatury (TCU) jest stosowany do uzyskania podwyższonej temperatury w procesie przemysłowym,  lub po to aby utrzymywać właściwą temperaturę.

  TCU działa poprzez zastosowanie elektrycznego podgrzewacza, zamontowanego na stałe lub zanurzanego czasowo, tak aby podgrzać płyn w obiegu i zainicjować przepływ z TCU do urządzenia i z powrotem. Płyn stosowany to m.in.: woda, woda pod ciśnieniem lub olej, w zależności od wymaganej docelowej temperatury.

  Zwykle w przypadku podgrzewania wody stosuje się odpowiednio T < 95°C, wody pod ciśnieniem T< 150-160°C oraz oleju T od 200 do 400°C.

  Po osiągnięciu wymaganej temperatury roboczej, system może wciąż podgrzewać płyn lub może doprowadzić do jego chłodzenia. Jeśli płyn, którego używamy, to woda, chłodzenie następuje poprzez dodanie świeżej wody (tzw. bezpośrednie chłodzenie). Jeśli płynem jest woda pod ciśnieniem lub olej to stosuje się metodę zwaną pośrednim chłodzeniem tzn. wymiennik ciepła płyn / woda.

  Woda, która dodawana jest aby schłodzić system, jest precyzyjnie mierzona przez zawór posiadający działanie modulujące i jest standardowo dostarczany wraz z  agregatem chłodniczym.