System zarządzania w przedsiębiorstwie

System zarządzania w przedsiębiorstwie
 • Ogólne właściwości

  Dzięki zdalnemu sterownikowi Remote, wystarczy jeden interfejs by analizować i porównywać dane zebrane z sterowników lokalnych każdego systemu pozwalając na centralne zarządzanie zakładem.

  Oferta CAREL na potrzeby nadzoru i optymalizacji systemów jest niezawodna i kompletna pod każdym względem. Od sterowników – parametrycznych lub programowalnych – instalowanych na jednostkach, przez szereg kontrolerów lokalnych spełniających wszelkie wymagania, po nadzór zdalny agregujący dane. Niezależnie od zastosowania, Carel Remote to bezpieczne i niezawodne narzędzie nadzoru różnych lokalizacji. Wszystkie rozwiązania lokalnego nadzoru Carel mogą być łączone ze sterownikiem zdalnym:

  • PlantVisorPRO
  • PlantWatchPRO
  • pCOWEB
 • Więcej

  • Wzorzec energetyczny pomiędzy systemami oszczędzający energię
  • Wzorzec alarmowy pomiędzy systemami optymalizujący utrzymanie systemu