Chłodnie

Chłodnie Chłodnie Chłodnie
 
 • Ogólne właściwości

  W przechowywaniu żywności, szczególnie owoców i warzyw, kontrola temperatury i wilgotności jest niezbędna by zachować jakość i świeżość produktów. Jeśli wilgotność względna jest za niska, poniżej 90-95%, następuje utrata wody z żywności, obniżająca jej masę i atrakcyjność i przyspieszająca psucie.  Z drugiej strony, w kontrolowanym otoczeniu, te procesy zachodzą znacznie wolniej dzięki podwójnemu efektowi niskiej temperatury i wysokiej wilgotności.

  Rozważmy dla przykładu przechowywanie kiści winogron. Dla niektórych szczepów, zalecana temperatura wynosi -1°C, przy wilgotności względnej pomiędzy 90 a 95%. Jeśli powietrze jest za suche, winogrona tracą część zawartej w nich wody.  Strata większa niż 3% sprawia, że winogrona tracą marszczą i kurczą się. Podobne zjawisko jest jeszcze bardziej zauważalne dla warzyw, które składają się w 80 do 95% z wody. Zalecane wartości przechowywania są bardzo różne w zależności od rodzaju warzyw: na przykład wilgotność względna dla temperatury 0°C powinna wynosić 70% dla cebuli a 95% dla szpinaku.

  Ogólnie rzecz biorąc, utrata 5% wody zmienia właściwości produktu w takim stopniu, że nie nadaję się on już na sprzedaż.

  By zapobiegać tym problemom, chłodnie mogą być wyposażane w nawilżacze, by zagwarantować odpowiednią wilgotność względna i zapewnić optymalne warunki przechowywania. 

  Carel oferuje szeroki wybór kontrolerów i nawilżaczy dla takich zastosowań, o różnej wydajności i specyfikacjach. Są to bardzo wydajne i energooszczędne systemy gwarantujące maksymalną niezawodność i bezpieczeństwo.

 • Więcej

  Utrzymywanie wilgotności względnej w chłodniach na poziomie 90-95% oznacza:

  • optymalizację procesu przechowywania żywności, ułatwiającą sprzedaż;
  • ograniczenie utraty wilgoci obniżającą wagę sprzedażową żywności;
  • zachowywanie atrakcyjności i świeżości owoców i warzyw;
  • ograniczanie odpadów dzięki lepszej konserwacji żywności.
 

Dokumentacja

Handlowa
 • Brochure
  Kod Opis Język Data * Wersja
  +3000070IT UltraCella platform: L’innovativa soluzione per le tue celle frigorifere ITA  09/09/2014 2.0
  +3000070FR UltraCella platform: La solution innovante pour vos chambres froides FRE  09/09/2014 2.0
  +3000070ES UltraCella platform: La solución innovadora para tus cámaras frigoríficas SPA  09/09/2014 2.0
  +3000070EN UltraCella platform: The innovative solution for your cold rooms ENG  09/09/2014 2.0
  +3000070DE UltraCella platform: Die innovative Lösung für Ihre Kühlräume GER  09/09/2014 2.0