Witryny scentralizowane

Witryny scentralizowane
 
 • Ogólne właściwości

  Narzędzie programowe są podstawowym elementem systemów chłodniczych, dlatego muszą stosować najlepsze dostępne rozwiązania by zapewniać optymalne działanie i elastyczność systemu.

  Każdy kontroler programowy ma za zadanie zapewniać odpowiednią temperaturę przechowywania
  i monitorować status pracy urządzenia.

  Jednak oprócz spełniania tych podstawowych wymagań, rozwiązania CAREL retail sistema skupiają się w szczególności na aspekcie energooszczędności i niezawodności.

  Dostępne są rozwiązania zapewniające wysoką wydajność – związaną z oszczędnością energii – i większą kontrolę, z procedurami kopii zapasowych w razie awarii – zapewniającymi większe bezpieczeństwo.

  Zastosowanie proporcjonalnych elektronicznych zaworów rozprężnych E2V oznacza maksymalne wykorzystanie zalet funkcji energooszczędnych kontrolera zespołów sprężarek. Możliwość pracy
  z kontrolą zmiennego ciśnienia skraplania i parowania jest główną wyjątkową cechą związaną z oszczędnością energii dzięki zastosowaniu zaworów rozprężnych E2V. Taka optymalizacja możliwa jest dzięki ciągłemu poszukiwaniu, w czasie rzeczywistym, najlepszych warunków pracy dla całej instalacji, co zagwarantowane jest dzięki zastosowaniu zintegrowanych rozwiązań CAREL retail sistema.