Panel elektryczny dla zespołów sprężarek

  • Ogólne właściwości

    Zespół sprężarek to najważniejszy i najbardziej skomplikowany układ elektromechaniczny w systemie chłodniczym. Zapewnia chłodzenie żywności w każdej jednostce chłodzącej i powiązanych pomieszczeniach przetwórczych. System CAREL dla handlu detalicznego został zaprojektowany by zaspokoić potrzeby producentów oferując im i instalatorom kompletną linię produktów odpowiadającą ich wysiłkom projektowym. Od ograniczonej liczby prostych hermetycznych sprężarek lub dużych zespołów po sterowane inwerterem lub pojemnościowe półhermetyczne i hermetyczne sprężarki. Pod względem oszczędzania energii, zespół sprężarek może działać na wiele sposobów, a moc jest tu bardzo istotna: wszystkie nasze rozwiązania skupiają się na tym aspekcie. Zastosowanie proporcjonalnych elektronicznych zaworów rozprężnych E2V, w połączeniu z możliwościami elektronicznych kontrolerów pozwala na optymalizację równowagi energetycznej. Carel oferuje dwie platformy do zarządzania zespołami sprężarek: μRack i pRack. Seria

    μRack składa się z szeregu kompaktowych kontrolerów parametrycznych, niedrogich i łatwych w użytkowaniu i montażu w ramach małych systemów z następującą charakterystyką:

    • wydajny wyświetlacz przedstawiający monitorowane zmienne;
    • mocowanie na szynie DIN lub w formie panelowej i w kompletnych zestawach z akcesoriami;
    • jasne i czytelne ikony przedstawiające status działania i odchylenia;
    • wyjście PWM regulujące działanie wentylatora skraplacza z pomocą kontrolera prędkości;
    • praca ze zmiennym ciśnieniem skraplania zwiększającym wydajność sprężarek;

    trzy poziomy dostępu przeglądania i programowani parametrów: (użytkownik, instalator, producent) z możliwością wielokrotnego przypisywania parametrów różnym poziomom. pRack jest idealnym rozwiązaniem zaspokajającym liczne potrzeby rynku w kwestii kontroli i zarządzania bardziej złożonymi i zawansowanymi centralnymi zespołami sprężarek (tj. układami z CO2):

    • pRack jest idealnym rozwiązaniem dla zaspokajania wielu potrzeb rynku od zarządzania i kontroli po kompleksowe i zaawansowane scentralizowanie sprężarek racks (i.e. CO2 chłodzenie):
    • duża liczba wejść i wyjść dla celów kontroli;
    • innowacyjne algorytmy zarządzające umożliwiające oszczędność energii;
    • unikalne oprogramowanie w sześciu językach, kompatybilne z różnymi rozmiarami sprzętu i z szerokim zakresem możliwości integracji/monitoringu;
    • możliwość oddzielenia kontrolera sprężarki od kontrolera wentylatora poprzez dedykowany interfejs użytkownika i lokalne połączenie sieciowe pomiędzy kontrolerami;
    • znaczące ograniczenie kosztów połączeń elektrycznych odległych wentylatorów.
    • Kontrola zmiennej wydajności dzięki dedykowanym wyjściom dla inwertera sprężarki i/lub kontroli inwertera/odcięcia wentylatorów skraplaczy;
    • praca ze zmiennym ciśnieniem skraplania zwiększającym wydajność sprężarek.