Panel elektryczny dla wystawowych witryn chłodniczych

Panel elektryczny dla wystawowych witryn chłodniczych
  • Ogólne właściwości

    Chillery są kluczowym elementem systemów chłodniczych, dlatego powinny być sterowane za pomocą najlepszych dostępnych urządzeń aby zapewnić ich optymalne działanie i elastyczność. Każdy sterownik witryn chłodniczych musi zapewniać odpowiednią temperaturę przechowywania i monitorować warunki pracy urządzenia. Oprócz spełniania podstawowych warunków, system CAREL dla obiektów handlu detalicznego zwraca szczególną uwagę na oszczędność energii i niezawodność. Dostępne są rozwiązania umożliwiające bardzo wydajne działanie ograniczające zużycie energii i pozwalające na większą kontrolę z procedurami przywracania w razie awarii, co także podnosi poziom bezpieczeństwa. W przemyśle spożywczym chłodzenie to jeden z najdelikatniejszych i złożonych procesów, jako że żywność musi być przetrzymywana w różnych temperaturach w zależności od etapu przetwarzania. Chłodzenie spowalnia rozwój bakterii w pożywieniu. Technika opiera się na bardzo szybkim i intensywnym działaniu niskich temperatur zapewniającym zachowanie organoleptycznych właściwości żywności i wydłużającym czasem przechowywania. Systemy projektowane i instalowane na skalę przemysłową jak i te dla klientów indywidualnych opierają się na standardowych procedurach i technikach. Chiller to tylko jeden z elementów bardziej złożonego systemu, który pozwala parownikowi wyznaczyć idealny poziom wymiany ciepła konserwując żywność. Zastosowanie w chillerach proporcjonalnych elektronicznych zaworów rozprężnych E2V umożliwiaj oszczędność energii i pełną kontrole nad urządzeniem. Możliwość pracy ze zmiennym ciśnieniem skraplania i parowania jest głównym elementem umożliwiającym oszczędność energii dzięki zastosowaniu zaworów E2V. Taka optymalizacja jest możliwa dzięki strategiom stosowanym w czasie rzeczywistym mającym na celu uzyskanie optymalnych warunków pracy całego systemu, zapewnianym dzięki zastosowaniu zintegrowanych rozwiązań systemu CAREL dla handlu detalicznego.