Zarządzanie energią

Zarządzanie energią
  • Ogólne właściwości

    Rozwiązanie CAREL dla potrzeb kontrolowania i monitorowania zużycia energii składa się z kompletnej gamy urządzeń zaprojektowanych by znacząco obniżać straty energii, pozwalając użytkownikom końcowym ograniczać ponoszone koszty. Rozwiązanie zawiera kontroler pLoads zarządzający obciążeniami elektrycznymi i trójfazowy licznik energii z transformatorem prądu. Jest to idealne rozwiązanie do monitorowania obciążeń i dezaktywowania urządzeń w przypadku przekroczenia ustalonych limitów.