Rozwiązanie ‘plug-in’ i ‘semi-plug-in’

Rozwiązanie ‘plug-in’ i ‘semi-plug-in’
 • Ogólne właściwości

  Heos to rozwiązanie przeznaczone do zdecentralizowanych komercyjnych zastosowań chłodniczych, oferujące pełną kontrolę gablot typu ‘plug-in’ i ‘semi-plug-in’. 
  Łatwy montaż i konserwacja, a także znaczne ograniczenie ilości czynnika chłodniczego możliwe są dzięki zastosowaniu prostych agregatów skraplających zainstalowanych w gablotach.
   

  Rozwiązania typu ‘plug-in’ są wyposażone w skraplacz chłodzony powietrzem, który odrzuca ciepło do pomieszczenia.
   

  Z drugiej strony, w przypadku rozwiązań typu ‘semi-plug-in’ ciepło kondensacji jest wyprowadzane przez obieg wody na zewnątrz budynku do prostej chłodnicy/chłodziarki. Możliwa jest również integracja z systemami klimatyzacji w budynku.
   

  Każde urządzenie może pracować w najlepszych możliwych warunkach, z zastosowaniem algorytmów optymalizujących sterowanie danej gabloty.
   

  Każde urządzenie działa niezależnie od innych, zapewniając większą niezawodność. Zdecentralizowane podejście ogranicza do minimum konieczność lutowania/spawania instalacji oraz liczbę możliwych miejsc wycieku czynnika chłodniczego. 
   

  Wszystkie rozwiązania przeznaczone dla aplikacji typu ‘plug&play’ są zintegrowane z usługami zdalnego nadzoru i zarządzania/IOT oferowanymi przez firmę Carel oraz odpowiednimi pulpitami służącymi do raportowania, aktywnego monitorowania wydajności i zapewnienia kluczowych wskaźników wydajności.

 • Więcej

  Zarządzanie gablotą typu „wszystko w jednym”

  Zintegrowane kompleksowe zarządzanie funkcjami gabloty i agregatu skraplającego, obejmujące wszystkie zastosowania dostępne na rynku: średnie i niskie temperatury, naturalne lub syntetyczne czynniki chłodnicze, chłodzenie powietrzem lub wodą itp.

  Elastyczny i szybki montaż

  Rozwiązania dla aplikacji typu ‘plug-in’ i ‘semi-plug-in’, z możliwością wstępnej konfiguracji urządzenia w celu zapewnienia natychmiastowej gotowości do pracy.

  Sprawność energetyczna

  Zdecentralizowane podejście i zastosowanie zaawansowanych algorytmów sterowania umożliwiają dostosowanie działania do specyficznych wymagań każdej indywidualnej gabloty.

  Niezawodność systemu

  Urządzenia są testowane fabrycznie i pracują zupełnie niezależnie od siebie, co zmniejsza ryzyko wycieków czynnika chłodniczego i występowania rozległych usterek.

  Nadzór lokalny i zdalny

  Zarządzanie systemami chłodniczymi realizowane „w chmurze” z zastosowaniem systemów nadzoru i usług cyfrowych.