Autorzy

The authors

Renato Lazzarin (Belluno, 1949). Absolwent Inżynierii Mechanicznej i Statystyki i Ekonomii na Uniwersytetu w Padwie, zajmował prestiżowe stanowiska i wykładał na Uniwersytetach w Bari i Padwie. Obecnie wykłada Zarządzanie Energią i Akustykę Stosowaną na wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Padwie pracując w Katedrze Techniki i Zarządzania Systemami Przemysłowym w Vicenzie.

Pracował jako konsultant dla wielu firm, opracowując innowacyjne systemy i urządzenia w dziedzinie klimatyzacji pomieszczeń. Jest autorem znaczących publikacji i udziela się w kilku europejskich projektach badawczych.

Przewodniczący AICARR (Włoskie Stowarzyszenie Klimatyzacji, Ogrzewnictwa i Chłodnictwa) od 2008 do 2010, jak również kilkukrotny członek rady i dyrektor generalny Stowarzyszenia, organizował liczne konferencje i, od 1998 do 2007, był przewodniczącym komitetu naukowo-technicznego organizującego konferencje stowarzyszenia w Padwie, Bari i Katanii.

Luigi Nalini (Rzym, 1946) w 1970 ukończył Inżynierię Mechaniczną na Uniwersytecie "La Sapienza" w Rzymie. Karierę zawodową rozpoczął w 1971 roku w "Centro Studi HIROSS", jako kierownik działu Badań i Rozwoju, i od tamtej pory kontynuował pracę w dziedzinie klimatyzacji i chłodnictwa przemysłowego. Po tym jak zajmował stanowisko Kierownika Technicznego najpierw w HIROSS International Group a później we włoskim UNIFLAIR, obecnie jest Dyrektorem Zarządzającym grupy CAREL, jako jeden z założycieli w roku 1973.