Książka "Chłodzenie adiabatyczne"

"Evaporative Cooling" book

CAREL wydało nową książkę pod tytułem: "Chłodzenie adiabatyczne".

Jak wiadomo, chłodzenie adiabatyczne to ekologiczna technologia ograniczająca zużycie energii przez urządzenia chłodzące (dry coolery, chillery itp.) jednocześnie utrzymująca możliwości zmniejszania przyrostów ciepła przez cały system chłodzenia.

Chłodzenie jest częściowo/całkowicie osiągane z wykorzystaniem spontanicznego parowania wody w powietrzu: właściwie, gdy 1 kg wyparowuje w godzinę, pochłania około 700 W energii z otaczającego powietrza (1 funt wody w godzinę pochłania z powietrza około 1100 BTU/h). Gdy parowanie wody uzyskiwane jest dzięki urządzeniu zużywającemu niewielką ilość energii, wtedy takie urządzenie chłodzenia adiabatyczne staje się bardziej ekologiczne niż odpowiadający mu, tradycyjny sprzęt chłodzący, jak dry cooler czy chiller. Na przykład, istnieją produkty, jak nasz humiFog zużywające zaledwie 5W prądu na litr wody rozpylanej w godzinę wytwarzając około 700 W wydajności chłodniczej z każdego l/h rozpylonej wody: stosunek moc chłodzenia/moc zasilania wynosi 140:1 (= 700/5 w SI); w jednostkach imperialnych wynosi on 485:1 (BTU/h)/W (5W na l/h) – 2,3 W na (funt/h czyli 1100/2,3 = 485:1).

Nasza książka na temat chłodzenia adiabatycznego zajmuje się zarówno aspektami fizycznymi jak i praktycznymi zastosowaniami tej ekologicznej technologii, która staje się coraz bardziej powszechna w systemach klimatyzacji komfortu, centrach danych, obniżaniu przyrostów ciepła w przemyśle drukarskim, tekstylnym i wszędzie tam, gdzie parowanie wody może być wykorzystane do celów chłodzenia. Ostatni rozdział książki opisuje pomyślne zastosowania chłodzenia adiabatycznego w praktyce.

 

 

Download the book