Ocena pracownika

 

Zarządzanie i rozwój umiejętnościami pracownika jest esenscją sukcesu firmy.

CAREL przyjął proces oceny pracowniczej który każdego roku przechodzą wszyscy pracownicy, dzięki czemu można zaplanowac rowój osobisty każdego z pracowników.

Proces pozwal wsystkim uczestnikom zrozumieć  jego własne cele i przeanalizować dotychczasowe rezultaty pracy, identyfikując moce strony i obszary do rozwoju.  Dodatkowo, pozwala to firmie zdefiniować właściwą ścieżkę rozwoju  w kierunku technicnym lub/ i zarządzania. Gwarantuje to stały przepływ informacji miedzy pracownikami i zarządzającymi firmą.

 

 


Rekrutacja