"Nawilżanie w malarniach" white paper
Optymalne rozwiązania dla prawidłowego stosowania farb

Kabiny lakiernicze wymagają precyzyjnej kontroli warunków otoczenia w celu zapewnienia wysokiej jakości powłok. W szczególności podczas nakładania farb wilgotność względna musi mieścić się w ściśle określonych granicach.

Niekontrolowane wartości wilgotności mogą powodować uszkodzenia powłoki, co oznacza odrzucenie lub przeróbkę, przy znacznym wzroście kosztów produkcji.

Systemy wentylacyjne w kabinach lakierniczych muszą być wyposażone w rozwiązania umożliwiające kontrolowanie wilgotności względnej. Produkty zaawansowane technologicznie są niezbędne do zapewnienia

odpowiednich warunków otoczenia z najwyższą precyzją i niezawodnością oraz minimalnym zużyciem energii.

W niniejszym dokumencie CAREL przedstawia wiedzę w zakresie kontroli wilgotności względnej w kabinach lakierniczych.

 

Download the white paper