Ecodesign i znakowanie energooszczędne

 

wpływają na produkty z chłodnictwa  i klimatyzacji

Czy wiesz że, wpływ produktów na środowisko w ponad 80% determinuje sam projekt produktu a większość kosztów jest wówczas ponoszonych.


Trwają prace nad  Dyrektywą dotyczącą projektowania ekologicznego i określenia nowych regulacji, które przyniosą więcej efektywności energetycznej i więcej „zielonych” produktów. Chillery, urządzenia wentylacyjne, agregaty skraplające i kabiny chłodnicze są wśród produktów, których duży procent zniknie z rynku jeśli nie zostanie odpowiednio zmodernizowany. Dokumenty określają nowe wymagania dla aplikacji, w taki sposób aby były zrozumiałe ich dla interesariuszy i łatwe w wdrożeniu do ich aplikacji.

 

Download the white paper