"Nawilżanie powietrza w przemyśle papierniczym" white paper: Kontrola warunków otoczenia dla drukowania wysokiej jakości i bez przestojów maszyn.

Przemysł papierniczy i drukarski wymaga stałej i niezawodnej regulacji temperatury otoczenia oraz wilgotności w celu zapewnienia maksymalnej wydajności na wszystkich etapach procesu produkcyjnego oraz zagwarantowania jakości gotowych produktów.


Wahania wilgotności mogą spowodować zmiany w wymiarach, utratę płaskości podłoża drukowego oraz zwiększoną elektryczność statyczną otoczenia, co z kolei powoduje przestoje w pracy maszyn i defekty drukarskie. Celem przybliżenia kwestii rzędu wielkości: wydrukowanie offsetowego nakładu w ilości 10 000 kopii w odpowiednich warunkach otoczenia zajmuje około 1,5 godziny. Wydruk
tego samego nakładu w warunkach nieregulowanych może zająć nawet 3 godziny lub dłużej, ze względu na ciągłe przestoje w pracy urządzeń.  Wyroby wadliwe ze względu na niską jakość produktu
gotowego lub przerwa w procesie drukowania, zmuszająca do powtórzenia procedury konfiguracji urządzeń i ponownego oczekiwania, aż osiągną one optymalne parametry, stanowią istotna pozycję kosztów, które mogą zostać znacznie obniżone dzięki regulacji warunków temperatury i wilgotności otoczenia.

Głównym celem niniejszego opracowania jest zbadanie, w jaki sposób warunki temperaturowo-wilgotnościowe otoczenia mogą wpłynąć na jakość produktów, wzrost wolumenu produkcji oraz
obniżenie kosztów produkcji i kosztów operacyjnych.

 

Download the white paper