Biała księga „Technologia cyfrowa do zarządzania systemem”

Celem tej białej księgi jest podkreślenie, w jaki sposób rozwiązania cyfrowe mogą odgrywać fundamentalną rolę w zapewnieniu zrównoważonej kontroli systemu i zużycia energii w czasie.

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz rozporządzenie w sprawie ustawy o danych również uznają tę rolę.

Pierwsza przedstawia, w jaki sposób system monitorowania może uprościć zarządzanie i ograniczyć kontrole na miejscu, skutecznie formalizując cyfrowy dziennik systemu. Ten ostatni, jeszcze w fazie definiowania, określa zasady efektywnego udostępniania i przetwarzania informacji wśród wszystkich możliwych użytkowników.

Nowoczesne techniki eksploracji danych i uczenia maszynowego umożliwiają teraz agregację gromadzonych danych, a tym samym skuteczną analizę wydajności systemu. W szczególności logika normalizacji i modelowanie oczekiwanego zachowania są wykorzystywane do analizy systemów, które różnią się ze względu na warunki zewnętrzne lub zastosowanie różnych technologii. Dzięki temu możliwe jest podkreślenie wszelkich odchyleń od optymalnego oraz wykonanie i skoncentrowanie pracy ekspertów na sprawach, które są rzeczywiście krytyczne.

 

Download the white paper