"Typ ochrony elektrycznej podczas korzystania z inwerterów" white paper

W dziedzinie HVAC / R, najbardziej energochłonnymi urządzeniami są sprężarki, pompy wodne, wentylatory itp. W przypadku tego typu urządzeń z silnikami elektrycznymi znaczna poprawa efektywności energetycznej jest dostępna dzięki zastosowaniu inwerterów, na korzyść użytkowników końcowych.
Rzeczywiście, stosowanie urządzeń modulujących wyposażonych w falowniki jest coraz powszechniejsze.


W Europie wydano już dyrektywy dotyczące wielu urządzeń, takich jak pompy, które w rzeczywistości powodują, że produkty, które nie używają takich technologii, stają się przestarzałe, ponieważ nie są w stanie osiągnąć minimalnych poziomów wydajności wymaganych przez ich zastosowanie. Użycie falowników stwarza jednak problemy związane z regulacjami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej w Unii Europejskiej oraz integracją ochrony elektrycznej stosowanej w panelach i rozdzielnicach. Te ostatnie podlegają w rzeczywistości normom europejskim i przepisom w poszczególnych krajach, w których są zainstalowane.


Ten krótki przewodnik ma na celu zapewnienie minimalnych referencji potrzebnych do zrozumienia problemu, z którym się borykamy, bez twierdzenia, że ​​jest on uniwersalną wytyczną, a raczej z naciskiem na różne wymagania określone w odpowiednich przepisach obowiązujących w różnych krajach. Zasadniczo producenci elektrycznych urządzeń zabezpieczających opracowują dokumenty dla poszczególnych krajów, które oprócz sugerowania urządzeń, które mają zostać przyjęte do wniosku, zawierają odniesienia do obowiązujących przepisów.

 

Available downloads for +4000058XX.pdf