"Typ ochrony elektrycznej podczas korzystania z inwerterów" white paper

W dziedzinie HVAC / R, najbardziej energochłonnymi urządzeniami są sprężarki, pompy wodne, wentylatory itp. W przypadku tego typu urządzeń z silnikami elektrycznymi znaczna poprawa efektywności energetycznej jest dostępna dzięki zastosowaniu inwerterów, na korzyść użytkowników końcowych.
Rzeczywiście, stosowanie urządzeń modulujących wyposażonych w falowniki jest coraz powszechniejsze.


W Europie wydano już dyrektywy dotyczące wielu urządzeń, takich jak pompy, które w rzeczywistości powodują, że produkty, które nie używają takich technologii, stają się przestarzałe, ponieważ nie są w stanie osiągnąć minimalnych poziomów wydajności wymaganych przez ich zastosowanie. Użycie falowników stwarza jednak problemy związane z regulacjami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej w Unii Europejskiej oraz integracją ochrony elektrycznej stosowanej w panelach i rozdzielnicach. Te ostatnie podlegają w rzeczywistości normom europejskim i przepisom w poszczególnych krajach, w których są zainstalowane.


Ten krótki przewodnik ma na celu zapewnienie minimalnych referencji potrzebnych do zrozumienia problemu, z którym się borykamy, bez twierdzenia, że ​​jest on uniwersalną wytyczną, a raczej z naciskiem na różne wymagania określone w odpowiednich przepisach obowiązujących w różnych krajach. Zasadniczo producenci elektrycznych urządzeń zabezpieczających opracowują dokumenty dla poszczególnych krajów, które oprócz sugerowania urządzeń, które mają zostać przyjęte do wniosku, zawierają odniesienia do obowiązujących przepisów.

 

Download the white paper