Air humidity in paint booths (GER) download

Zawiadomienie zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679. Dane dostarczone przez wypełnienie niniejszego formularza będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie w odpowiedzi na Twoje zapytania i do subskrypcji newslettera; w związku z tym dane, które podajesz, będą wykorzystywane do przesyłania informacji i materiałów reklamowych lub do komercyjnych wiadomości dotyczących nowych produktów lub aktualizacji oraz aktualności dotyczących istniejących produktów. Twoje dane nie będą przekazywane ani ujawniane stronom trzecim. Administratorem danych jest Carel Industries S.p.A., z którym można się skontaktować w celu wykonania uprawnień, o których mowa w art. 15-22 rozporządzenia (UE) 2016/679. Aby wyświetlić pełne zestawienie, przejdź do: noty prawnej

Oświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem zawiadomienie zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.