Przemysł winiarski

 • Ogólne właściwości

  Jak wiadomo ekspertom w tej dziedzinie, kontrola temperatury, wilgotności i ciśnienia to czynniki odgrywające kluczową rolę w produkcji, rafinacji i przechowywaniu wina. By produkt docierał na nasze stoły z zachowaniem jego wyjątkowych właściwości i zawsze był wysokiej jakości, niezbędne jest by utrzymywać te wartości w określonych granicach podczas każdego etapu produkcji i przechowywania.

  Zatem nawet przemysł winiarski musi korzystać z systemów kontrolujących kluczowe czynniki otoczenia, by osiągać najlepsze rezultaty i zapewnić konkurencyjność produktu na globalnym rynku.

  Jeśli podczas procesu rafinacji wilgotność powietrza jest za niska, istnieje ryzyko, że część wina wyparuje z beczek, powodując znaczne straty, które w okresie dwóch lat mogą sięgnąć 15% całkowitej objętości. Ta część produktu, która odparowuje, nazywana w żargonie branży „udziałem aniołów”, powoduje znaczące straty ekonomiczne dla producentów wina, których można w dużym stopniu uniknąć stosując systemy kontroli wilgotności.

  Carel  oferuje szeroki wybór nawilżaczy, parowych i adiabatycznych, o różnej wydajności i trybach pracy. Systemy adiabatyczne to szczególnie zaawansowane rozwiązanie dla celów nawilżania. To niezawodna, dokładna i energooszczędna technologia, polegająca na rozpylaniu wody w formie milionów drobnych kropelek, które samoczynnie wyparowują w powietrzu, nawilżając i ochładzając je. Ich zużycie energii jest niezwykle niskie, tylko 4W na litr rozpylonej wody dla w przypadku najwydajniejszych systemów, mniej niż 1% w porównaniu ze zużyciem zwykłych nawilżaczy parowych.

   
 • Więcej

  Wybierz nawilżacz Carel by:

  • ograniczyć straty powodowane parowaniem wina z beczek;
  • utrzymywać idealny poziom wilgotności podczas każdego etapu produkcji i przechowywania;
  • oszczędzać energię dzięki wydajności nawilżaczy adiabatycznych.
 

Dokumentacja

Handlowa
 • Brochure
  Kod Opis Język Data * Wersja
  +3000193EN Direct humidification: Advanced solutions for industrial and commercial environments ENG  15/11/2019 1.1
  +3000203FR Industrie du vin - Nos solutions pour la régulation de température - hygrométrie et la supervision FRE  04/11/2019 1.0
  +3000203ES Industria del vino: Soluciones para el control de la temperatura y la supervisión SPA  04/11/2019 1.0
  +3000203EN Wine industry: Temperature control and supervisory solutions ENG  04/11/2019 1.0
  +3000203IT Industria del vino: Soluzioni per la termoregolazione e supervisione ITA  04/11/2019 1.0
  +302240671 Wine industry Temperature and humidity control systems ENG  28/05/2009 1.0
  +302240670 Industria del vino Sistemi per il controllo di temperatura e umidità ITA  28/05/2009 1.0