Shelter

Shelter
 
 • Ogólne właściwości

  Sprzęt elektroniczny dla potrzeb telekomunikacji, szczególnie komórkowych repeaterów, musi być chłodzony by zagwarantować ciągłość działania w czasie. Te kluczowe rozwiązania są dodatkowo utrudnione, ponieważ często instalowane są w miejscach odległych i takich, do których dostęp jest utrudniony jak również narażonych na ekstremalne warunki pogodowe. Sprzęt zwykle nie znajduje się w budynku, a w prostych obudowach (zwanych schronami – ang. shelter), często umieszczanych na obszarach ogrodzonych u podstaw anten: jednostki klimatyzacyjne zainstalowane na dachach czy zewnętrznych ścianach takich struktur nazywane są „klimatyzatorami typu shelter”. Ogólnie, są to kompleksowe jednostki ekspansyjne, zaprojektowane dla szerokiego zakresu temperatur i wilgotności, zwykle zdolne do zastosowania świeżego powietrza z zewnątrz dla celów chłodzenia swobodnego i zarządzania chłodzonymi strumieniami powietrza wylotu i skraplacza; bardzo częstym rozwiązaniem są poziome jednostki montowane na ścianach, znane jako „pakiety ścienne”. Kontrola opiera się ogólnie na temperaturze wlotowej powietrza, często z ograniczeniem temperatury zasilającej i kontrolą maksymalnej wilgotności by zapobiegać skraplaniu. Prawie zawsze jednostki shelter zawierają jeden lub więcej  układów redundantnych połączonych w sieci, jak i zdalne połączenia dla monitorowania alarmów i zapewniające szynką reakcje serwisową. Połączenie zdalne – uproszczone dzięki wykorzystaniu sieci Ethernet operatorów komórkowych – jest ponadto używane by monitorować zużycie energii, które w zależności od liczby lokacji, może być znaczące; dlatego energooszczędność to jeden z głównych priorytetów napędzających opracowywanie innowacyjnych technologii dla tego typ zastosowań.

 • Więcej

  Zastosowania typu "Shelter" mają specyficzne właściwości niezbędne w jednostkach klimatyzacyjnych i wymagające opracowania dedykowanych kontrolerów i akcesoriów:

  • Optymalizacja wymiarów: jednostki pakietowe są niezwykle kompaktowe.
  • Ekstremalne warunki zewnętrzne: w związku z różnorodnymi lokalizacjami i zmianami w ciągu roku, wymagana jest solidna budowa i dostosowalne warunki pracy.
  • Niezawodność (24/7) zapewniająca ciągłość działania: stosuje się solidne technologie i systemy redundantne, z komunikacją pomiędzy jednostkami.
  • Technologie energooszczędne, jak swobodne chłodzenie
  • Łączność z systemami zdalnego nadzoru umożliwiająca monitorowanie pracy według kluczowych wskaźników wydajności i sygnalizowanie alarmów