CAREL Francja

CAREL France zostało założone przez CAREL Industries by skuteczniej reagować na potrzeby rynku Francji, Belgi i Luksemburga. Jest to pierwszy oddział zagraniczny firmy a specjalistyczna wiedza lokalnego personelu wspierana jest wiedzą i technologią bezpośrednio z siedziby firmy.

Po piętnastu latach działania, CAREL France jest dzisiaj sprawdzonym parterem w dziedzinie klimatyzacji, chłodnictwa i nawilżania. Personel składający się z 16 osób opracowuje rozwiązania dla ekologicznych problemów w przyszłości w naszej dziedzinie.