CAREL Południowa Afryka

Firma ma siedzibę w Johannesburgu i działa w sektorze HVAC/R w skali krajowej.

CAREL Controls założone w czerwcu 2008 składa się z personelu z ponad 15 letnim doświadczeniem w branży. CAREL Controls zapewnia kompletne rozwiązania dla swoich klientów a wykwalifikowany personel zapewnia wsparcie w dziedzinie nawilżania jak i systemów kontroli i monitoringu.

Wizja CAREL Controls South Africa dla rynku południowej Afryki składa się z czerech kluczowych elementów:

1.    Silna pozycja w sektorze systemów kontroli HVAC/R w Afryce Południowej

2.    Bardziej elastyczne i wydajne produkty dla rynku HVAC/R w Afryce Południowej

3.    Możliwość wzrostu globalnego.

4.    Dynamiczne środowisko pracy dla personelu.