Centrum Badawcze w dziedzinie Nawilżania

Humidification Research Centre

 

Siedziba CAREL mieście centrum badawcze do spraw systemów nawilżania powietrza i chłodzenia adiabatycznego .

Część centrum używana jest jako przestrzeń prezentacyjna, gdzie demonstrujemy klientom, dystrybutorom i projektantom naszą standardową gamę nawilżaczy. Centrum badawcze zostało założone z prostego acz istotnego powodu: by organizować praktyczne szkolenia dla każdego, kto będzie używał tych systemów w terenie, od punktów serwisowych i instalatorów po użytkowników końcowych.

Wartość naszego centrum badawczego polega na tym, że prezentowane tu nawilżacze mogą zostać uruchomione a ich parametry zmienione. Pozwala to użytkownikom na natychmiastowe zrozumienie wpływu takich zmian na pracę nawilżacza, jak i na kontrolę wilgotności powietrza i, jeśli jest to wymagane, chłodzenie. Dla CAREL, nasze centrum badawcze w dziedzinie nawilżania, to sposób na zaspokojenie różnych potrzeb użytkowników: ustawiając parametry zgodnie ze specyficznymi wymaganiami, można uzyskać odpowiednią równowagę dla każdej sytuacji. CAREL to partner badawczy, którego celem jest optymalizacja rezultatów, skupiając się cały czas na oszczędności energii.

W centrum badawczym, prezentowane nawilżacze mogą też być otwarte by zademonstrować ich konstrukcję wewnętrzną i przeprowadzić konserwacje.

Obecnie, dostępnych jest pięć różnych typów nawilżaczy i dwa coolery adiabatyczne.

Pomieszczenie prezentacyjne mieści się obok Centrum Badawczego w dziedzinie Wilgotności, i wykorzystuje tę samą centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną do przeprowadzania testów i pomiarów. Centrala może być na przykład wykorzystywana do badania działania i korzyści nawilżacza humiFog zainstalowanego w przewodach wentylacyjnych wykorzystując stelaż dostępny w pomieszczeniu prezentacyjnym; w takim przypadku niezbędna jest rezerwacja z wyprzedzeniem (miesięcznym) ponieważ centrala AHU jest normalnie wykorzystywana dla prac działu Badania i Rozwoju.

Wreszcie, centrum badawcze organizuje też teoretyczne i praktyczne szkolenia z dziedziny nawilżania. Materiały naukowe są stale aktualizowane a lista kursów może być poszerzana lub dostosowywana do potrzeb uczestników i CAREL.