Centrum Badawcze Rozwiązań HVAC/R

HVAC/R Applications Research Centre
 

Centrum badawcze rozwiązań HVAC/R (Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja/Chłodnictwo) firmy CAREL jest głównym elementem Centrum Kompetencyjnego firmy w tej dziedzinie. To tutaj na przestrzeni lat CAREL zdobywało specjalistyczną wiedzę z zakresu systemów klimatyzacji i chłodnictwa.

Centrum zajmuje powierzchnie około 600 m2 i zajmuje się koncepcjami, projektowaniem i opracowywaniem różnego typu jednostek i systemów chłodniczych. Najwięcej uwagi poświęca się technologicznym innowacjom dostępnym na rynku.

Stosowane tu urządzenia mogą symulować typowe warunki pracy rzeczywistych zastosowań (na przykład w supermarketach) pozwalając na doskonalenie technologii i stosowanie ich w naszych produktach.

CAREL może więc zaoferować klientom nie tylko szereg systemów i rozwiązań kontroli, ale przede wszystkim specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie.

Oto kilka przykładów.

  • Pomieszczenie demonstracyjne rozwiązań dla handlu detalicznego (supermarkety) oparte o platformę HEOS. Instalacja wyposażona jest w zaawansowane zawory kontrolujące i mierzące przepływ wody oraz liczniki energii przeprowadzające naszą wyrafinowaną analizę termodynamiczną. Zastosowano też systemy automatyczne dla zdalnego zarządzania i inteligentnej kontroli oświetlenia i obciążeń elektrycznych.
  • Dwie 25 m2 komory klimatyczne, z kontrolą temperatury i wilgotności poprzez obiegi czynnika chłodniczego z regulacją wydajności, nawilżaczami i systemem odzyskiwania ciepła.
  • Instalacja chłodnicza oparta o platformę HECU. Również wyposażona w przyrządy pomiarowe dla przeprowadzania wyrafinowanej analizy termodynamicznej i systemy zdalnego zarządzania.

Wszystkie urządzenia wykorzystywane są do pokazów dla klientów i testów produktów i rozwiązań. Dodatkowo, centrum przeprowadza także wewnętrzne szkolenia i przeprowadza projekty badawcze z dziedziny HVAC/R. Najważniejsze projekty przeprowadzone w ostatnich dziesięciu latach skupiały się na najbardziej zaawansowanej technologii kontroli obiegów chłodniczych, zapewniającej wydajność energetyczną: elektronicznych zaworach rozprężnych (linia zaworów ExV) i odpowiadających im systemach kontroli (linia sterowników EVD) jak i sprężarkach zmiennej prędkości z technologią silników z magnesami stałymi, znanej jako BLDC, opartych na platformach kontrolerów programowalnych (linie kontrolerów pCO o c.pCO) i inwerterach (linia PowerPlus).

Centrum badawcze jest integralną częścią naszego procesu opracowywania produktów. To tutaj bada się technologie, przyczyniając się do projektowania i opracowywania rozwiązań kontroli i ich wdrażaniu dla różnych zastosowań. W szczególności, centrum zajmuje się opracowywaniem systemów i jednostek, jak i ich testowaniem i prezentacją, co często wymaga budowania dedykowanych urządzeń czy przestrzeni pokazowych, czasami przenośnymi by móc wykorzystywać je poza firmą. Przykłady to jednostki wykorzystywane na naszych stanowiskach na głównych targach branży (Chillventa, Mostra Convegno, China Refrigeration, AHR Expo, itp.) lub te dostępne w naszych spółkach zależnych i u przedstawicieli na całym świecie.

Te same metody są też stosowane w rzeczywistych instalacjach w terenie, angażujących wszystkich zainteresowanych (producentów, instalatorów, klientów) w celu analizy działania kompletnych instalacji, traktując je jak duże, funkcjonujące centra badawcze. 

Pracownicy centrum badawczego zapewniają też wsparcie sprzedażowe jak i obsługę posprzedażową.

Warto także zauważyć, że w ramach grupy CAREL podobne jednostki są zakładane w innych miejscach, a proces ten jest koordynowany przez Centrum Kompetencyjne Zastosowań HVACR. Pierwsza została otwarta w Suzhou w listopadzie 2014, podczas ceremonii, w której udział wzięło wielu klientów, partnerów i władze lokalne, łącznie z konsulem Włoch w Szanghaju.