Karty FieldBus

Karty FieldBus
  • Ogólne właściwości

    Karty Fieldbus stosowane są do łączenia kontrolerów pCO sistema poprzez łącze szeregowe z urządzeniami Carel lub innych producentów, z użyciem standardowych lub własnościowych protokołów, by odbierać informacje i/lub wysyłać polecenia zapewniając wydajne zarządzanie jednostką. CAREL oferuje szeroki wybór rozszerzeń (karty szeregowe) dostosowanych do slotów FieldBus w kontrolerach pCO, zgodnie z wymaganym protokołem.