Nawilżacze na sprężone powietrze i atomizery wody

Nawilżacze na sprężone powietrze i atomizery wody
Nawilżacze na sprężone powietrze i atomizery wody
 • Ogólne właściwości

  Nawilżacze na sprężone powietrze są idealnym rozwiązaniem nawilżania, gdy dysponuje się dostępem do niego. Często taki dostęp jest w przemyśle, nawet jeśli systemy nawilżające są często wyposażone w dedykowaną sprężarkę powietrza. Nawilżacz składa się z szafy wyposażonej w elektroniczny kontroler, który wykorzystując dwa niezależne połączenia z sieciami dostarcza do rozpylających dysz sprężone powietrze i wodę pod odpowiednim ciśnieniem dla zapewnienia optymalnych warunków pracy.  Urządzenia mogą być instalowane wewnątrz centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnych lub bezpośrednio w pomieszczeniach wymagających kontroli wilgotności. Największą zaletę takich atomizerów jest niesłychanie mały rozmiar generowanych kropel i ich całkowite mieszanie się ze sprężonym powietrzem, które dzięki swojej prędkości rozprowadza mgiełkę po pomieszczeniu umożliwiając szybką absorpcję. Jednostki te mogą być stosowane do bezpośredniego ochładzania pomieszczeń. Są idealne dla przemysłu tekstylnego, przetwarzania drewna i papieru, magazynów gdzie prawie zawsze możliwy jest dostęp do sprężonego powietrza.

  mc multizone wyposażono w elektroniczny kontroler sterujący doprowadzaniem wody i sprężonego powietrza do dyszy. Atomizacja wody sterowana jest sygnałem z kontrolera zewnętrznego lub, w przypadku jednostek wolnostojących, by utrzymać nastawioną wilgotność/temperaturę. Jednostka zarządza także serią automatycznych cykli, takich jak czyszczenie i płukanie dyszy.

  System może kontrolować wilgotność niezależnie w wielu strefach (w pomieszczeniach, centralach AHU, chłodniach) z wykorzystaniem konfiguracji master/slave. Taka struktura posiada jedną jednostkę typu master i wiele typu slave (do 5) połączonych poprzez pLAN. Jednostka master wyposażona jest w wyświetlacz pozwalający na sprawdzenie odczytów, statusów i komunikatów na temat systemu. Jednostki slave posiadają własny wewnętrzny kontroler i mogą być ustawione by kontynuować pracę nawet, jeśli połączenie z elementem master zostanie przerwane.

 • Więcej

  Konfiguracja master/slave pozawala uzyskać:

  • Wysoką wydajność: zastosowania w pomieszczeniach lub przewodach wentylacyjnych wymagających wydajności nawilżania ponad 230 kg/h to jest użycia więcej niż jednej jednostki mc. Sygnały sterujące (czujniki, sygnały zewnętrzne, czujniki ograniczające) podłączane są tylko do urządzenia master. Grupa urządzeń master/slave zapewnia wydajność nawilżania/chłodzenia proporcjonalną do wymagań i ich wydajności. Pozwala to na stworzenie systemu o wydajności do 1380 kg/h;
  • Zastosowania wielostrefowe: zastosowania w wielu strefach, pomieszczeniach, przewodach, z indywidualną nastawą wilgotności/temperatury dla każdego miejsca. Wszystkie parametry, informacje o statusie i komunikaty dla każdej jednostki mogą być sprawdzane i edytowane poprzez interfejs użytkownika urządzenia master. Instalacje na dużych powierzchniach można podzielić na strefy, każda z własnym czujnikiem wilgotności/temperatury, stosując wielostrefowy układ maser slave. 
  • System automatycznego samo czyszczenia dyszy: każde urządzenie, master i slave, okresowo aktywuje cykl suszenia i czyszczenia dyszy atomizujących. Specjalny tłok czyszczący w dyszy jest cyklicznie wciskany, przez sprężynę do wylotu dyszy, usuwając sole mineralne i znacząco obniżając potrzebę ręcznego czyszczenia.