e-dronic i µe-dronic

e-dronic i µe-dronic
  • Ogólne właściwości

    Zintegrowana komunikacja pomiędzy chillerami i klimakonwektorami staje się coraz istotniejsza dla producentów tego typu centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnych; jednak rynek nadal nie oferuje odpowiednich rozwiązań. CAREL podjęło wyzwanie połączenia tych dwóch różnych elementów, oferując swoim klientom rozwiązanie, którym łatwo zarządzać i które zapewnia większy komfort otoczenia i znaczącą oszczędność energii. Mowa o e-dronic CAREL, systemie interfejsów użytkownika, układów wejść/wyjść i akcesoriów dla zarządzania i kontroli systemów chiller/klimakonwektor. e-dronic jest kompatybilny z uznaną platformą pCO i wykorzystuje jej zalety pod względem elastyczności.