BMS ( System zarządzania budynkami) NA

BMS ( System zarządzania budynkami) NA
  • Ogólne właściwości

    BMS (System Zarządzania Budynkami) to systemy umożliwiające zintegrowane zarządzanie wszystkimi technicznymi funkcjami budynku, wliczając kontrolę dostępu, bezpieczeństwo, alarmy pożarowe, oświetlenie, inteligentne windy i klimatyzację.

    W miarę, jak takie systemy stają się coraz popularniejsze, rośnie potrzeba łączenia kontrolerów różnych producentów, co wymaga nie tylko wspólnego standardu elektrycznego ale też języka, czy protokołu komunikacji, zrozumiałego dla wszystkich urządzeń. Zatem dzisiaj, urządzenia muszą zapewniać nie tylko bezpieczeństwo i niezawodność, ale także łączność ze światem zewnętrznym

     

    CAREL zawsze wyposażało swoje kontrolery w możliwość komunikacji z innymi systemami i śledziło rozwój technologii w dziedzinie komunikacji. W wyniku tego, kontrolery CAREL mogą być łatwo integrowane z systemami zawierającymi urządzenia różnych producentów, które dzielą się informacjami między sobą. Protokoły „własnościowe”, tzn. opracowane niezależnie przez różne firmy, są teraz zastępowane otwartymi standardami promowanymi przez międzynarodowe organizacje. Niemniej jednak, żaden z takich standardów nie zdominował rynku, dlatego CAREL oferuje szeroki wybór rozszerzeń (karty szeregowe) pasujących do slotów BMS w kontrolerach pCO, wykorzystywanych do łączenia kontrolerów z głównymi systemami BMS dzisiaj stosowanymi. CAREL oferuje produkty kompatybilne z wszystkimi protokołami, które stają się standardami w sektorze HVAC/R i inteligentnego zarządzania budynkami i są stosowane w większości BMS: LonWorks®, Modbus®, BACnet™, TCP/IP, SNMP i Konnex.