Oprogramowanie dla Retail

Oprogramowanie dla Retail
 • Ogólne właściwości

  Kontrola ciśnienia ssania sprężarki;

  • Kontrola ciśnienia skraplania ();
  • Możliwość zarządzania maksymalnie 2 układami pCO poprzez siec pLAN;
  • Zarządzanie w zależności od liczny dostępnych wyjść, z maksymalnie sześcioma sprężarkami, z maksymalną liczbą trzech stopni obciążeń (dając w sumie cztery wyjścia dla każdej sprężarki) lub alternatywnie maksymalnie 12 sprężarkami bez stopni obciążeń i z jednym urządzeniem bezpieczeństwa dla każdej sprężarki i maksymalnie 6 wentylatorami skraplacza;
  • Nastawy zmiennego ciśnienie skraplania i parowania w zależności od warunków zewnętrznych (tylko PGD0);
  • Pełna kontrola alarmów i ich rejestracji;
  • Ustawienia przedziałów czasowych ze zmiennymi nastawami;
  • Połączenie z system nadzoru/zdalnej obsługi łącza szeregowego poprzez modem analogowy lub GSM;
  • Przesyłanie wiadomości SMS.