Sterownik Rack

Sterownik Rack
  • Ogólne właściwości

    Sterownik zespołów sprężarek to linia sterowników zaprojektowana dla bardziej złożonych i zawansowanych systemów. Dostępność wielu wejść i wyjść spełnia wymagania najbardziej skomplikowanych zespołów sprężarek pod względem liczby i funkcji wymaganych algorytmów kontroli. Oprogramowanie w sześciu językach, kompatybilne z różnymi rozmiarami sprzętu spełnia zarówno standardowe wymagania jak i te dotyczące bardziej zaawansowanych zastosowań. Istnieje możliwość rozdzielenia kontroli sprężarek i wentylatorów w ramach jednego interfejsu użytkownika, z połączeniem kontrolerów za pośrednictwem sieci lokalnej. Znaczące ograniczenie kosztów połączeń elektrycznych z odległymi wentylatorami. Kontrola zmiennej wydajności z użyciem specjalnych wyjść inwertera dla sprężarek i/lub wyjścia inwertera/ kontroli fazy dla wentylatorów skraplacza. Praca ze zmiennym ciśnieniem skraplania i parowania* zwiększająca wydajność i poprawiająca działanie zespołów sprężarek. *wymaga kompatybilnego oprogramowania nadzorującego CAREL.