µC Sistema NA

µC Sistema NA
  • Ogólne właściwości

    µC sistema jest wynikiem kilkudziesięcioletniego doświadczenia firmy CAREL w projektowaniu
     i produkcji sterowników parametrycznych dla urządzeń HVAC. µC sistema składa się z kontrolerów parametrycznych zarówno w formie zintegrowanej z panelami sterowania jak i z szynami DIN, lokalnego i zdalnego interfejsu użytkownika, rozszerzeń wejścia/wyjścia i sterowników elektronicznych zaworów rozprężnych. Wszystko czego potrzebują producenci by prowadzić działalność w sektorze HVAC/R z wykorzystaniem elastycznego, oszczędnego i wydajnego systemu sterowania. Szeroka gama zastosowań może być indywidualnie dostosowywana poprzez dobieranie parametrów chillerów (powietrze-woda, woda-woda) powietrze-powietrze i jednostek dachowych, z maksymalnie dwoma obwodami i dwoma kompresorami na obwód.

  • Więcej

    µC sistema dostarczana jest z szeroką gamą akcesoriów jak: wyświetlacze, czujniki
    i funkcjonalności takie jak moduły komunikacyjne, co sprawia, że jest to rozwiązanie niezawodne i zarazem elastyczne odpowiadające różnym potrzebom. Jedną z typowych właściwości budynków komercyjnych, w których system ten ma zastosowanie jest wysokie zużycie energii. Dlatego kolejną istotną cechą oferty firmy Carel jest skupianie się na technologicznych innowacjach aby uwzględniać w naszych rozwiązaniach urządzenia o wysokiej wydajności takie jak elektroniczne zawory rozprężne niezbędne w uzyskiwaniu wysokiej wydajności energetycznej w zastosowaniach w sektorze usług i minimalizować negatywny wpływ na środowisko.