Nawilżacze na sprężone powietrze i atomizery wody NA

Nawilżacze na sprężone powietrze i atomizery wody NA
 • Ogólne właściwości

  Urządzenia mogą być instalowane wewnątrz centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnych lub bezpośrednio w pomieszczeniach wymagających kontroli wilgotności. Największą zaletę takich atomizerów jest niesłychanie mały rozmiar generowanych kropel i ich całkowite mieszanie się ze sprężonym powietrzem, które dzięki swojej prędkości, rozprowadza mgiełkę po pomieszczeniu umożliwiając szybką absorpcję. Jednostki te mogą być zatem stosowane do bezpośredniego ochładzania pomieszczeń i są idealne dla przemysły tekstylnego, przetwarzania drewna i papieru i magazynów gdzie prawie zawsze możliwy jest dostęp do sprężonego powietrza.

  mc multizone wyposażono w elektroniczny kontroler sterujący doprowadzaniem wody i sprężonego powietrza do dyszy. Atomizacja wody sterowana jest sygnałem z kontrolera zewnętrznego lub, w przypadku jednostek wolnostojących, by utrzymać nastawioną wilgotność/temperaturę. Jednostka zarządza także serią automatycznych cykli, takich jak czyszczenie i płukanie dyszy.

  System może kontrolować wilgotność niezależnie w wielu strefach (pomieszczeniach, centralach AHU, chłodniach) z wykorzystaniem konfiguracji Main/Secondary. Taka struktura posiada jedną jednostkę typu master i wiele typu client (do 5) połączonych poprzez pLAN. Jednostka master wyposażona jest w wyświetlacz pozwalający na sprawdzenie odczytów, statusów i komunikatów na temat systemu. Jednostki client posiadają własny wewnętrzny kontroler i mogą być ustawione by kontynuować pracę nawet jeśli połączenie z elementem master zostanie przerwane.

 • Więcej

  Konfiguracja Main/Secondary pozawala uzyskać:

  • Wysoką wydajność: zastosowania w pomieszczeniach lub przewodach wentylacyjnych wymagające wydajności nawilżania ponad 230 kg/h to jest użycia więcej niż jednej jednostki mc. Sygnały sterujące (czujniki, sygnały zewnętrzne, czujniki ograniczające) podłączane są tylko do urządzenia master. Grupa urządzeń master/client zapewnia wydajność nawilżania/chłodzenia proporcjonalną do wymagań i ich wydajności. Pozwala to na stworzenie systemu o wydajności do 1380 kg/h;
  • Zastosowania wielostrefowe: zastosowania w wielu strefach, pomieszczeniach, przewodach, z indywidualną nastawą wilgotności/temperatury dla każdego miejsca. Wszystkie parametry, informacje o statusie i komunikaty dla każdej jednostki mogą być sprawdzane i edytowane poprzez interfejs użytkownika urządzenia master. Instalacje na dużych powierzchniach można podzielić na strefy, każda z własnym czujnikiem wilgotności/temperatury, stosując wielostrefowy układ Main/Secondary. 
  • System automatycznego samo czyszczenia dyszy: każde urządzenie, master i client, okresowo aktywuje cykl suszenia i czyszczenia dyszy atomizujących. Specjalny tłok czyszczący w dyszy jest cyklicznie wciskany, przez sprężynę, do wylotu dyszy, usuwając sole mineralne i znacząco obniżając potrzebę ręcznego czyszczenia.